PPA: Plan de previsión asegurado

Coñece todo o relativo a este vehículo de aforro e descubre as súas diferenzas cun plan de pensións

Cando se pensa en instrumentos de aforro con vistas a planificar a xubilación, a maioría da xente visualiza de maneira automática os plans de pensións individuais (PPI). No entanto, existen outros produtos co mesmo fin e menos coñecidos. Uns deles son os plans de previsión asegurados (PPA). A continuación imos coñecer en que consisten, como funcionan e cales son as súas características fundamentais.

Un plan de previsión asegurado é un seguro individual de aforro a longo prazo pensado para complementar o sistema de pensións de xubilación da Seguridade Social. A principal característica é que, ao se tratar dun produto de seguros, garante ao cliente un tipo e polo tanto un capital certo na data de vencemento da garantía de xuro. Esa data de vencemento da garantía de xuro buscará o horizonte temporal da xubilación do cliente.

Báner Superior Seguros Aforro Báner Superior Seguros Aforro
Planifica a túa xubilación
Descubre as opcións que che ofrecemos desde o BBVA.

Diferenzas entre un plan de previsión asegurado e un plan de pensións

Trátase de dous vehículos de construción de aforro para a xubilación con múltiples similitudes e que se rexen pola mesma lexislación.

A principal diferenza entre ambos os plans é que, como se indicou antes, un plan de previsión asegurado debe garantir un tipo de xuro mediante técnicas actuariais, mentres que a rendibilidade dun plan de pensións depende do comportamento dos activos nos que se inviste. É dicir, un plan de previsión asegurada ofrece rendementos certos, mentres que un plan de pensións non.

Características legais e fiscais dos plans de previsión asegurados

Os plans de previsión asegurados están pensados para o momento da xubilación do tomador/asegurado. Non obstante, hai unha serie de continxencias establecidas no propio plan baixo as cales se poden rescatar os dereitos consolidados do plan antes da xubilación. Estas son: incapacidade laboral, gran dependencia, enfermidade grave, desemprego de longa duración, encontrarse en situación de desafiuzamento e falecemento. Ademais, pódese dispor anticipadamente do importe dos dereitos consolidados correspondente a achegas realizadas con polo menos 10 anos de antigüidade desde a reforma fiscal de 2015.

As achegas a un plan de previsión asegurado teñen o mesmo límite que as dun plan de pensións. Este límite máximo de achega anual é de 8.000 € ou o 30% dos rendementos do traballo e actividades económicas do asegurado, a opción das dúas que supoña unha menor cantidade. Se vives no País Vasco ou Navarra terás os seguintes límites de achega anual:

  • País Vasco: 5.000 € para achegas individuais, 8.000 € para achegas do promotor e 12.000 € como límite conxunto.
  • Navarra: 3.500 € ou o 30% da suma dos rendementos do traballo e actividades económicas para unha idade inferior aos 50 anos. 6.000 € ou o 50% da suma dos rendementos do traballo e actividades económicas para unha idade superior aos 50 anos.

Achegas a favor do cónxuxe: Ademais das achegas a un PPI/PPA, se o cónxuxe (o País Vasco tamén inclúen parellas de feito) non obtén rendementos netos de traballo nin de actividades empresariais ou profesionais, ou estas son inferiores a 8.000 € anuais (Navarra 8.500 €), poderanse reducir as achegas ao plan de pensións, cun límite máximo de 2.500 € (Navarra 2.000 €; País Vasco 2.400 €). Estas achegas estarán exentas de tributación no imposto sobre sucesións e doazóns, con independencia do réxime ganancial que teñan.

Báner Central Seguros Aforro Báner Central Seguros Aforro
Coñece os nosos seguros de aforro
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Achegas a favor de persoas con algunha discapacidade: Este suposto dáse se o titular con discapacidade ten unha deficiencia física igual ou superior ao 65% ou psíquica igual ou superior ao 33%, así como persoas que teñan unha incapacidade declarada xudicialmente. A achega máxima que pode realizar ao seu PPI/PPA é de 24.250 €, con independencia da súa idade.

Poden realizar achegas ao plan tanto o propio titular como os seus familiares en liña directa (fillos, pais, avós...) ou colateral ata o terceiro grao incluído (irmáns, tíos, sobriños), así como o seu cónxuxe ou aqueles que o tivesen a cargo en réxime de tutela ou acollemento.

As achegas realizadas por cada unha das persoas que non son titulares do plan deben ser como máximo de 10.000 € (País Vasco 8.000 €), independentemente das achegas que realicen ao seu propio plan.

As prestacións do plan de previsión asegurada teñen a consideración de rendas do traballo, polo que contan como parte da base impoñible do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Ademais, os dereitos acumulados no plan gozan de liberdade de mobilidade a outro plan de previsión asegurado ou a outro produto de previsión privada como pode ser un plan de pensións.

Se desexas recibir máis información dos plans de previsión asegurados, non dubides en acudir á túa oficina BBVA. Alí estarán encantados de atenderte e de resolver todas as túas cuestións, así como de ofrecerche outros produtos alternativos para que optes polo máis adecuado para as túas necesidades e preferencias.

CTA Seguros Aforro CTA Seguros Aforro
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.