Renda 2017, todo o que debes saber

Claves para a presentación da declaración da renda
O pasado 4 de abril comezou a campaña da Renda 2017, con algunhas novidades importantes. Neste artigo imos explicar varias claves, como o tratamento fiscal dos diferentes produtos financeiros.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Datas clave da campaña Renda 2017

Desde o 4 de abril pódese solicitar o borrador e presentar a declaración da Renda, sempre que se faga a través da Internet (a través de Renda Web, que substituíu o antigo programa PADRE) ou vía telefónica. A partir do 8 de maio pódese solicitar cita previa para ser atendido por un xestor da Axencia Tributaria nalgunha das sedes físicas da entidade. Desde o día 10 de maio será posible realizar a presentación presencial de declaracións nas oficinas da Axencia Tributaria, entidades colaboradoras ou comunidades autónomas.

A campaña Renda 2017 concluirá no vindeiro 2 de xullo, aínda que para aqueles contribuíntes cuxa declaración saia para pagar e domicilien o pagamento, a data límite é 27 de xuño.

Novidades deste ano

Unha das grandes novidades deste ano é a nova app para facer a declaración, dispoñible para dispositivos móbiles Android e iOS. A través dela pódense solicitar os datos fiscais ou o número de referencia para elaborar a declaración, ademais de presentala.

O sistema ‘Chamámolo’ tamén se incorpora á oferta da Axencia Tributaria para os contribuíntes. Mediante esta ferramenta pódese solicitar unha cita previa (nos teléfonos 901 12 12 24 ou 91 553 00 71) para que a Administración chame o usuario, e este poida elaborar e presentar a súa renda a través do teléfono.

Ademais, creouse un novo anexo no modelo de declaración, no que se recollerá toda a información relevante de cara a exercicios futuros, e que servirá como referencia de cara a declaracións de exercicios posteriores.

Lembremos que na campaña de 2016 se presentaron máis de 19,7 millóns de declaracións, das que 14 saíron para devolver. Os contribuíntes que se encontraban nesa situación ingresaron un total de 9.996 millóns de euros. Houbo 4,86 millóns de contribuíntes cuxas declaracións saíron para pagar, por un importe total de 9.173 millóns de euros.

Tratamento fiscal dos produtos financeiros

Os produtos financeiros dan lugar a dous tipos de rendas fiscais: as ganancias ou perdas patrimoniais (principalmente derivadas da transmisión de accións e fondos de investimento) e os rendementos do capital mobiliario (contas, depósitos, seguros de vida, letras e bonos do tesouro, etc.). En ambos os casos, a tributación oscila entre o 19 e o 23% e forman parte da base impoñible do aforro.

Como novidade para a campaña da renda 2017, a transmisión de dereitos de subscrición preferente xerará unha ganancia patrimonial sometida a retención.

Medidas que permiten rebaixar a carga fiscal

Seguen existindo deducións que poden mellorar a carga fiscal da declaración da renda. Como a dedución por investimento en vivenda habitual, para aqueles que compraron o inmoble antes do 1 de xaneiro de 2013 e cun importe máximo de 9.040 euros por contribuínte.

Outro exemplo deste tipo de medidas é o investimento en fondos de investimento, xa que ata o momento no que se retire o diñeiro definitivamente poden realizarse traspasos entre fondos sen tributar, desde que se cumpran unha serie de requisitos (entre os que se encontra a necesidade de reinvestir inmediatamente o diñeiro obtido no reembolso do primeiro fondo na subscrición do segundo sen dispor do devandito diñeiro en ningún momento).

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos
Tamén se poden deducir as achegas a plans de pensións, cun límite de 8.000 euros anuais ou do 30 % da suma dos rendementos do traballo e das actividades económicas. En circunstancias excepcionais, como achegas a un cónxuxe con ingresos por debaixo de 8.000 euros ou a un beneficiario con discapacidade, a desgravación pode ser maior.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?