Tipos de hipotecas

Detallamos en que consisten as distintas tipoloxías hipotecarias
Principalmente existen tres tipos de hipotecas, que se diferencian polo tipo de xuro que se lles aplica:

Hipoteca variable

varía en función das flutuacións do euríbor, por tanto, a cota que se pague subirá ou baixará segundo o faga o euríbor. O tipo de xuro nominal (TIN) calcúlase sumando o diferencial que aplica o banco máis o valor do euríbor dese mes, é dicir, TIN = diferencial + euríbor.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
O habitual é que se aplique o dato do euríbor do mes en que se asina a hipoteca, e que cada seis meses se actualice o tipo de xuro en función do euríbor. Deste xeito págase a mesma cota durante seis meses, e pasado ese tempo vólvese recalcular a cota, podendo subir ou baixar.

Hipoteca fixa

A esta hipoteca aplícaselle o mesmo tipo de xuro durante toda a vida do préstamo, co cal a cota mensual a pagar sempre vai ser a mesma. Neste tipo de hipoteca non se utiliza o euríbor para calcular o tipo de xuro, nesta ocasión, o banco ofrece a hipoteca a un tipo de xuro fixo, que só variaría se se incumpren as condicións pactadas (vinculación de nómina, seguros, plans, etc).

O normal é que as entidades financeiras ofrezan as súas hipotecas a tipo fixo a un tipo de xuro superior ao que ofertan as súas hipotecas a tipo variable. A vantaxe das hipotecas a tipo fixo é que se evitan as sorpresas ou imprevistos derivados das subidas do euríbor, xa que sempre se paga a mesma cota.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Hipoteca mixta

A hipoteca mixta combina o funcionamento da hipoteca fixa e a variable, aínda que na práctica se comporta como unha hipoteca variable. O banco ofrece unha hipoteca que durante uns anos funciona a un tipo de xuro fixo e durante o resto dos anos aplícaselle un tipo de xuro en función do euríbor. Por exemplo, unha hipoteca mixta podería ter un tipo de xuro fixo durante os primeiros 10 anos, e o resto do préstamo tería aplicado un xuro variable en función do euríbor. Esta hipoteca permite beneficiarse de non sufrir subidas nas cotas mensuais durante os primeiros anos, e no futuro adaptarse á situación do euríbor.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.