Como evolucionou o prezo da vivenda?

Explicámosche que pode afectar ao prezo da túa vivenda e que debes ter en conta cando compras ou vendes a túa casa

Cada ano que pasa, o prezo da vivenda pode subir ou aumentar, en función do ritmo económico. En España especificamente, o mercado da vivenda resentiuse debido á gurgulla inmobiliaria que explotou no ano 2008. Os efectos da crise económica causada pola gurgulla inmobiliaria no prezo da vivenda afectan tanto aos propietarios que queren vender a súa cas, como aos potenciais compradores, xa que o derrubamento dos prezos foi un elemento disuasorio na venda de vivendas e a oferta de hipotecas.

De todas as formas, desde 2015 está a se producir unha paulatina recuperación nos prezos. Concretamente, durante o ano 2017, o prezo medio por metro cadrado subiu un 4,3 %. Espérase que as previsións para os próximos anos, salvo imprevistos, sexan positivas. Por un lado, espérase que o crecemento económico e o aumento do emprego teñan un impacto positivo no mercado da vivenda, permitindo unha maior expansión. Aínda que é verdade que se teme unha suba do imposto sobre bens inmobles (IBI).

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Comprar ou vender unha casa é, na maioría dos casos, unha das decisións máis importantes que toma unha persoa ao longo da súa vida, polo que se afrontas esta situación debes ter en conta moitos factores, como o prezo da vivenda e a maneira na que evoluciona, os custos extra asociados á compravenda dun inmoble ou as circunstancias económicas actuais.

Factores que poden influír no prezo da vivenda

En termos xerais, o prezo da vivenda depende de características como a calidade, o tamaño ou os servizos dos que dispón, así como da situación ou das circunstancias do mercado. Isto último é un dos factores máis importantes que hai que ter en conta, xa que os indicadores económicos inflúen en gran medida no prezo da vivenda.

Por unha parte, a oferta e a demanda de inmobles determinan os prezos. A medida que a demanda de vivendas aumenta, tamén o fan os prezos, mentres que se a oferta de casas en venda é o que sobe, os prezos diminúen.

Custos adicionais asociados á compravenda de vivendas

Cando unha persoa se decide por comprar unha vivenda, moitas veces non ten en conta que, ademais do prezo explícito que se paga pola casa, existen unha serie de custos adicionais que en moitos casos poden chegar a aumentar notablemente o prezo global. Unha vez que un comprador adquire unha casa, non só paga o prezo establecido polo vendedor, senón que na maioría dos casos pagará un xuro polo préstamo hipotecario, a escritura da hipoteca, o rexistro da propiedade e a taxación. E a estes gastos hai que sumarlles, cando sexan de aplicación, gravames como o imposto de transmisións patrimoniais (ITP) ou o IVE, entre outros.

Por outro lado, a venda dunha vivenda tamén comporta unha serie de custos adicionais para o vendedor que poden aumentar o prezo final de venda. Entre estes se atopan, por exemplo, o imposto sobre o incremento do valor dos terreos (plusvalía) que, ademais, debe tributarse no IRPF.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Definitivamente, enfrontarse a unha decisión como a de comprar unha casa non é fácil, especialmente tendo en conta a volatilidade dos prezos da vivenda en anos recentes, debido á crise económica. Para che facilitar tomar unha decisión informada neste aspecto, o BBVA pon á túa disposición BBVA Valora para que calcules as cotas mensuais e outros gastos asociados.

BBVA Valora facilítache que poidas coñecer en tan só uns poucos clics valoracións aproximativas dos inmobles da túa cidade. Desde aquí podes analizar e seguir de cerca a evolución do prezo da vivenda e, sobre todo, coñecer de primeira man algúns prezos. Non deixes, polo tanto, de botar unha ollada a todas estas ferramentas en bbva.es para estares ao día da evolución do mercado inmobiliario.

Ademais, agora tes a posibilidade de descargar no móbil Valora View, a app que che axuda a coñecer o prezo aproximado de calquera vivenda, xa que o obtén a través da súa información catastral e das ofertas publicadas de vivendas similares.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.