Hipoteca variable ou mixta

Principais características e diferenzas das hipotecas variables e mixtas
A única diferenza entre os préstamos hipotecarios a tipo variable (hipoteca variable), con respecto a un préstamo hipotecario mixto (hipoteca mixta) é que existe un período inicial en que o tipo de xuro permanece invariable. Para comparar unha hipoteca variable e unha hipoteca mixta hai que analizar tres factores principalmente: tipo de xuro, prazo e a cota que haberá que pagar destas dúas hipotecas. Para efectos prácticos, as diferenzas entre ambas as dúas modalidades de hipotecas son escasas, considerándose a mixta como unha modalidade da variable.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Tipo de xuros

Nunha hipoteca variable o tipo de xuro está composto por un diferencial fixo máis un índice de referencia (o máis habitual é que sexa o euríbor). Isto fai que o tipo de xuro suba ou baixe en función de como varía o euríbor.

Nunha hipoteca mixta, durante os primeiros anos do préstamo aplícase un tipo fixo. Durante o resto do prazo funciona como unha hipoteca variable, o tipo de xuro está suxeito a un índice de referencia (o máis habitual é o euríbor).

O máis habitual é que os bancos ofrezan as hipotecas variables cun tipo de xuro menor que nas hipotecas mixtas.

Prazo

As entidades financeiras adoitan conceder similares prazos de devolución do préstamo nunha hipoteca mixta que nunha variable.

Cota

Nunha hipoteca variable a cota que hai que pagar varía conforme o fai o índice de referencia (euríbor). O máis habitual é que, cada seis meses, o tipo de xuro da hipoteca se actualice tendo en conta o valor do euríbor.

Nunha hipoteca mixta págase a mesma cota durante os primeiros anos, onde o préstamo funciona como unha hipoteca fixa. Durante o resto do prazo, funcionará como unha hipoteca variable e a cota dependerá das revisións que se realicen conforme o valor dun índice de referencia (euríbor).

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

A decisión

Hipoteca variable: A elección para aquelas persoas que queiran ter unha cota máis reducida, co risco de que se poida ver incrementada en cada revisión conforme as variacións dos xuros do mercado.

Hipoteca mixta: A opción para aquelas persoas que queiran asegurarse un determinado tipo de xuro nos primeiros anos do préstamo, optando polo funcionamento a tipo variable durante o resto do tempo de amortización do préstamo co fin de acceder a un tipo de xuro máis competitivo.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.