Hipotecas e Euríbor: Como se relacionan?

Explicámosche como afecta a evolución do euríbor á túa hipoteca
Hipotecas e Euríbor son dous termos cunha relación moi estreita. Se estás pensando en solicitar unha hipoteca, saberás que o euríbor é un termo clave que hai que ter en conta porque condiciona en gran medida as cotas mensuais.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Para poder entender a relación entre hipoteca e euríbor é necesario coñecer en que consiste este índice. A denominación de euríbor deriva do acrónimo Euro Interbank Offered Rate e é o tipo de xuro ao que un gran número de bancos se conceden préstamos a curto prazo entre si, polo que flutúa subindo e baixando constantemente. Esta oscilación constante do euríbor é a que define a variación da cota á que facer fronte, que adoita revisarse semestral ou anualmente. A relación entre as hipotecas e o euríbor diario é tan próxima que o xuro destes produtos depende de forma decisiva deste índice de referencia.

Efecto das subidas e baixadas do euríbor nas cotas da hipoteca

A relación entre hipotecas e euríbor depende normalmente do euríbor a 12 meses (aínda que pode estar referido a euríbor a outros prazos -6 meses-). Se este rexistra subidas, as cotas das hipotecas a tipo de xuro variable aumentan porque están supeditadas á evolución dese índice. Se o euríbor baixa, entón as cotas hipotecarias tamén baixan.

Na actualidade pódense destacar principalmente tres tipos de hipotecas: as de xuro fixo, as de tipo mixto (xuro fixo os primeiros anos e xuro variable o resto de anos) e as de xuro variable. Estas son as máis populares en España. Desta maneira, a diferenza entre contratar unha hipoteca a xuro variable e unha a xuro fixo radica na inclusión dun diferencial fixo sumado ao euríbor na hipoteca a xuro variable, fronte a pagar unha cantidade fixa de forma permanente no tempo na hipoteca a xuro fixo.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Outros factores que deben ser considerados ademais do euríbor

Nas hipotecas con xuro variable, con euríbor, sempre debemos ter en conta o diferencial que se aplica a este. O diferencial fixo, que establece o banco e que é engadido ao euríbor variable, é parte do tipo de xuro. A entidade bancaria fíxao nas condicións de contratación e adoita variar dunha entidade a outra. -Agora que coñeces a relación entre hipotecas e euríbor, por que non solicitas un estudo?
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.