Que é o euríbor plus

Explicámosche en que consiste esta actualización do euríbor e como afecta ás hipotecas
Coñécese como euríbor plus á actualización do cálculo actual do euríbor, que se prevé que entre en vigor a finais de 2019 (tras varios atrasos acumulados desde 2016), aínda que non existe unha data definida para a súa implantación.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

En palabras do organismo encargado do seu cambio, o Instituto Europeo de Mercados Monetarios –EMMI en inglés–, o euríbor plus supón unha “reforma” do euríbor clásico. Neste sentido, non se pode falar dun novo índice de referencia, senón dunha actualización do vixente. Na actualidade, o euríbor calcúlase de acordo coa taxa media á que os bancos europeos se prestan diñeiro entre si, desprezando o 15 % dos valores máis altos e o 15 % dos valores máis baixos.

Porén, este método é susceptible de ser mellorado, segundo explica o propio Instituto Europeo de Mercados Monetarios. É o principal motivo polo que, desde hai varios anos, se traballa nunha nova fórmula que estabilice a evolución do euríbor. Deste xeito, o euríbor plus terá en conta máis datos para o seu cálculo.

Como se calculará o euríbor plus?

Para calcular o actual euríbor utilízanse datos de 20 entidades bancarias, unha mostra do conxunto das principais entidades financeiras que operan na zona euro que, segundo os expertos, quedou pequeno. Por iso, o euríbor plus incluirá os datos e referencias, non só dun maior número de bancos, senón doutros actores, como organismos públicos, empresas multinacionais ou aseguradoras do mundo financeiro, entre outros, que achegarán os seus datos para axudar a establecer o novo cálculo do índice de referencia.

Así mesmo, no suposto de non alcanzar a mostra desexada sobre o volume de transaccións do mercado, a información completarase con datos de días precedentes, técnica coñecida como “gap filling”.

Con todas esas operacións na man, calcularase unha media que reflicta de maneira máis fidedigna o "prezo do diñeiro".

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

A quen afectará o euríbor plus?

En principio, o euríbor plus adaptarase nos préstamos hipotecarios con tipo de xuro variable, que teñan o euríbor como índice de referencia.

Porén, antes da súa entrada en vigor, prevista para finais de 2019, aínda que sen data oficial, o euríbor plus pasará por un período de proba no que se comprobará a súa eficacia. A idea é que este novo índice axude a fixar un prezo máis estable das hipotecas, polo que calquera anomalía na súa evolución detectarase e corrixirase antes da súa plena entrada en funcionamento.

Aínda é cedo para saber como afectará a entrada do euríbor plus ás hipotecas actuais e futuras, pero desde o Instituto Europeo de Mercados Monetarios anúnciase que se está traballando de maneira conxunta con organismos e entidades financeiras para que esta actualización do índice de referencia máis importante en Europa sexa beneficiosa para o conxunto da sociedade.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.