Como realizar o cambio dunha hipoteca variable a fixa

Contámosche que opcións hai para pasar dunha hipoteca variable a fixa

Na decisión de cambiar dun préstamo hipotecario de tipo variable a un de tipo fixo convén coñecer unha serie de aspectos:

Tipos de préstamos hipotecarios en función do xuro:

- Préstamos a tipo variable: nos préstamos hipotecarios a tipo variable, este componse dun índice de referencia (o máis habitual é o euríbor) máis un diferencial que é fixo. A cota que hai que pagar variará en cada revisión en función dos cambios do euríbor.

- Préstamos a tipo fixo: nos préstamos hipotecarios a tipo fixo págase a mesma cota durante toda a vida do préstamo.

- Préstamos a tipo mixto: nestes préstamos aplícase un tipo fixo durante os primeiros anos de vida do préstamo, un período que adoita ir dos 5 aos 10 anos, e durante o resto de prazo aplícase un xuro variable, cuxo índice de referencia adoita ser o euríbor.

É habitual que as hipotecas fixas presenten un tipo de xuro maior que o dunha hipoteca variable, a cambio de ofrecer a tranquilidade de pagar sempre a mesma cota. Aínda que inicialmente as hipotecas a tipo variable adoiten ter un tipo de xuro inferior, este poderá subir ou baixar cos cambios do índice de referencia (o máis común é o euríbor).
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
No referente ao período de amortización, apenas existen diferenzas entre os distintos tipos de préstamos hipotecarios e a maioría delas contemplan un prazo de 20 a 30 anos, aínda que algunhas entidades bancarias ofrecen préstamos hipotecarios amortizables nun prazo de ata 40 anos no caso de préstamos hipotecarios a tipo variable.

Pasos para realizar o cambio

Existen dúas formas de pasar dun préstamo hipotecario de tipo variable a un de tipo fixo, por novación da hipoteca e por subrogación.

Coa novación cámbianse as condicións que anteriormente tiñamos contratadas co noso banco. Xeralmente adoitan afectar ao tipo de xuro, ampliar a cantidade do préstamo ou o período de amortización. Se queremos pasar o noso préstamo hipotecario de tipo variable a tipo fixo e desexamos continuar coa nosa entidade bancaria deberemos solicitar unha novación do referido préstamo hipotecario.

Hai que ter en conta que iso implica unha serie de gastos. Algúns bancos prevén o cobramento de comisións por novación de hipoteca e doutra banda, requírese realizar unha nova escritura pública, que ten un custo duns 1.200 € para unha hipoteca media de 100.000 €. Outro posible custo, en función do tipo de novación, é o aboamento do imposto sobre actos xurídicos documentados, cuxo importe varía entre o 0,5 % e o 1,5 % do valor do préstamo, dependendo da comunidade autónoma. Tamén podería caber a taxación do inmoble, dependendo da política de riscos da entidade.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.
A alternativa á novación do préstamo hipotecario é cambiar de entidade bancaria, o que se coñece como subrogación entre entidades. Este cambio adoita comportar a modificación nalgunhas das condicións do seu préstamo como, precisamente, o tipo de xuro ao que se está suxeito.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.