Diversificar os meus activos financeiros, axúdame a aforrar máis?

Investir en diferentes tipos de produto pode ser a chave para facer medrar os teus beneficios.
Os activos financeiros son títulos ou anotacións contables que outorgan ao comprador dereito a recibir un ingreso futuro procedente do vendedor. Non adoitan posuír valor físico e son emitidos por entidades económicass como, por exemplo, empresas, comunidades autónomas ou gobernos. A súa fin é que o comprador rendibilice o diñeiro investido e que o vendedor, pola súa banda, obteña financiamento. Como? O primeiro adquire o dereitos sobre os activos reais do emisor e o efectivo que estes xeren.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

A rendibilidade que se obtén deles depende do risco que desexe asumir o investidor. De acordo con isto, encontramos 3 tipos de activos financeiros:

Renda fixa: instrumentos emitidos polas administracións públicas ou as empresas. O escaso risco que se asume con ela fai que sexa o activo financeiro recomendado para perfís máis conservadores, os cales prefiren sacrificar unha rendibilidade maior (esperada) por un nivel de risco máis baixo. As letras do tesouro ou as obrigas de pagamento de empresas son algúns destes activos de renda fixa.

Renda variable: o seu alto risco dá lugar a uns altos beneficios que, porén, nunca están asegurados ao depender de factores de gran variabilidade como o estado das contas unha empresa ou do mercado en que se opera. Un exemplo deles son as accións, as cales se recomendan (xunto a outros activos financeiros da mesma categoría) a investidores decididos que buscan altas rendibilidades aínda que a volatilidade do seu prezo sexa máis elevada.

Renda mixta: mestura dos dous anteriores, o seu risco e rendibilidade dependen do equilibrio entre ambos os dous, sendo maiores se a balanza se inclina cara á renda variable e menores se o fai cara á renda fixa. Ideais para os perfís moderados xa que lles permite diversificar o seu investimento, reducindo así o risco.

A diversificación: como reducir os riscos

En maior ou menor medida toda investimento xera un certo grao de risco, xa que está suxeita a condicións cambiantes que poden facer que o resultado final non sexa o que se espera. 

Por iso, e de cara a reducir ese risco, é moi importante a diversificación dos investimentos. Unha forma de equilibrar o rendemento esperado da túa carteira e, polo tanto, de aforrar máis.  Existen varias formas:

 • Por activos: consiste en repartir de forma axeitada a renda variable, a fixa e os activos do mercado monetario. Desta forma, os beneficios dependen do termo medio de rendibilidade de toda a carteira. Por exemplo, se dispomos de 5.000€ e investímosos nun mesmo activo financeiro, calquera problema que este teña porá en perigo o noso diñeiro. Porén, se o dividimos en varios, as perdas que poida ter un compénsanse coas ganancias doutro.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.
 • Diversificación por sectores: o ciclo económico inflúe no comportamento dos distintos sectores da actividade. Por iso é importante que, se varían as circunstancias económicas, teñamos investimentos en sectores cuxa evolución sexa comparativamente favorable. 
 • Diversificación por zonas xeográficas: o problema tratado con respecto aos sectores pode extrapolarse aos países. É dicir, se un investidor ten todos os seus activos financeiros nun mesmo país, calquera baixada nas súas previsións económicas pode afectar de forma negativa a toda a súa carteira. Por iso, recoméndase investir de maneira diversificada e global. E é que non todas as rexións teñen o mesmo comportamento en cada contexto de mercado, de aí que unha axeitada combinación delas permita reducir os riscos asociados a unha soa. Unha deterioración das perspectivas nunha determinada xeografía terá así un impacto moito menor sobre a rendibilidade da carteira.
 • Diversificación por fondos: aínda que teñas ben diversificado o teu fondo de investimentos, será difícil que cubra a totalidade dos sectores e zonas xeográficas existentes e de interese. Por iso, é aconsellable diversificar en máis dun. Desta forma, accedemos a un maior número de activos, sectores e xeografías e, tamén, a equipos de xestores e estratexias. 
 • Diversificación por divisas: o investimento en divisas distintas do euro pode contribuír a mellorar a relación entre a rendibilidade esperada e o risco asumido do noso investimento. 
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.