Todo o que debes saber para dar de alta a túa empresa en liña

Aforra tempo e realiza todas as xestións de forma telemática.
Abrir unha empresa comporta certos trámites que poden chegar a ser algo dificultosos e, incluso, pesados. Non obstante, desde fai uns anos, a administración apoiouse nas novas tecnoloxías para axilizar estes procesos. Por iso, hai certas etapas que xa poden completarse en liña, facilitando así os distintos trámites administrativos. Neste artigo, contámosche o proceso e os pasos necesarios para dar de alta a túa empresa en liña, entre os que se encontra a apertura dunha conta bancaria.
Top Alto En liña Empresas Top Alto En liña Empresas
Alta En liña Empresas
Estrea banco coa Conta Negocios Bienvenida, sen comisións e alta 100 % En liña.

Que empresas poden darse de alta a través da Internet?

Montar un negocio require unha primeira fase durante a que se elabora o plan de negocio para determinar as características da futura empresa, así como para planificar os pasos administrativos que a transformarán nunha realidade. Unha das decisións que se toma durante esta etapa é o tipo de empresa que se creará. Existen distintas formas xurídicas, e os tres elementos máis importantes a tomar en conta para a súa elección son o capital de que vai dispor o negocio, a responsabilidade e o número de socios. A partir da definición dos devanditos elementos, o ou os creadores da empresa poderán elixir a forma xurídica que mellor axústese ás necesidades do seu proxecto.

A administración española, máis concretamente a Dirección Xeral de Industria e da PEME (DGIPYME), pon a disposición dos emprendedores a creación telemática de determinados tipos de empresas mediante o seu programa CIRCE. Aínda que a maior parte das formas xurídicas poden darse de alta na Internet, este non sempre é o caso. As empresas que poden facero son:

  • Sociedade de responsabilidade limitada (SL ou SRL): para este tipo de sociedades, requírese un mínimo dun socio e un capital achegado de, polo menos, 3.000€. A responsabilidade está limitada ao capital achegado na sociedade.
  • Sociedade Limitada de Formación Sucesiva (SLFS): as SLFS necesitan un mínimo dun socio e non dispón dun límite legal de capital. A responsabilidade está limitada ao capital achegado na devandita sociedade.
  • Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE): neste caso, a empresa debe dispor dun mínimo dun socio e un máximo de cinco. O capital legal establecido é de entre 3.000€ e 120.000€ e a responsabilidade está limitada ao capital achegado na sociedade.
  • Comunidade de Bens: esixe que haxa un mínimo de dous socios, os cales se responsabilizan con todos os seus bens. Non existe un mínimo legal de capital.
  • Sociedade Civil: ten que haber un mínimo de dous socios, os cales pon en común un capital sen mínimo legal requirido co propósito de repartir as ganancias entre si. Os devanditos socios teñen unha responsabilidade limitada.
  • Alta como autónomo (empresario individual): esta forma xurídica non require ningún capital inicial e a responsabilidade recae sobre o socio único, que é responsable con todos os seus bens. O autónomo pode ter traballadores por conta allea ao seu cargo ou non.

Como darse de alta en liña

Despois de decidir a forma xurídica da empresa e de concretar outros aspectos, como a forma en que vai conseguir financiamento, é hora de dara de alta. Isto pode facerse de forma presencial ou telemática, e ao elixir un dos dous sistemas renúnciase ao outro automaticamente, tendo en conta que son excluíntes. No caso de que se elixa a alta de empresa en liña, o emprendedor debe encher o Documento Único Electrónico (DUE) a través do sistema virtual do Centro de Información e Rede de Creación de Empresas, tamén coñecido como CIRCE. Este documento ten como finalidade o envío dos datos da empresa ás distintas administracións para poder dara de alta. Para iso, o DUE engloba varios formularios que o interesado deberá encher. Segundo o tipo de empresa, os trámites presentarán algunhas variacións, aínda que a formalización do DUE é común para todos eles.

Apertura dunha conta bancaria para a empresa

Sexa do tipo que sexa, unha empresa necesita contar cunha conta nunha entidade bancaria. Antigamente, o proceso podía chegar a tardar ata dúas semanas, pero, hoxe en día, pode facerse efectivo en tan só uns minutos grazas ao novo servizo de alta en liña de empresas en O BBVA. 

Para abrira, a empresa deberá:

  • Estar constituída e ser residente en España.
  • Dispor do CIF que empece pola ou B.
  • Ter un administrador único ou solidario -quen realice a alta- que teña nacionalidade española -do mesmo xeito que os titulares-, ou nacionalidade en países Shengen, ou Espazo Económico Europeo, ou de países onde BBVA ten oficinas comerciais (USA, México, Colombia, Venezuela, Perú, Arxentina, Uruguai e Turquía).

Ademais a empresa deberá presentar, sempre de forma telemática, o DNI do administrador único ou solidario, as escrituras de constitución e poderes, instalar o certificado dixital de administrador único e solidario, emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, e, por último, dispor do software de autosinatura do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (co que se garante a máxima seguridade no proceso) para poder validar calquera documento de forma sinxela.

Central Alta En liña Empresas Central Alta En liña Empresas
Queres estrear banco para o teu negocio?
Faino coa nosa Alta En liña para Empresas, sen comisións
Dar de alta unha empresa en liña require un proceso que pode resultar complexo pola formalización das súas distintas etapas administrativas. Iniciativas como o servizo de alta en liña de O BBVA fan que estes trámites resulten máis áxiles e cómodos. Se tes en mente crear unha empresa, bota unha ollada a este novo servizo e consulta todos os produtos e facilidades que pomos á túa disposición en bbva.es ou en calquera das nosas oficinas.
CTA Alta En liña Empresas CTA Alta En liña Empresas