Que tipos de empresas existen segundo o seu ámbito xeográfico?

Coñece a clasificación das empresas en función do territorio no que operan
Á hora de iniciar unha actividade empresarial é fundamental que teñamos moi claro cal será o ámbito xeográfico que pretendemos abarcar, xa que en función de que o territorio de actuación sexa máis ou menos reducido, as empresas poden clasificarse en locais, nacionais, comunitarias, multinacionais e globais. Repasemos as principais características de cada unha delas:
Báner superior Préstamo Online Negocios Báner superior Préstamo Online Negocios
Préstamo Online Negocios BBVA
Contratación sinxela e inmediata, sen documentación económica.
  • Empresas locais: son aquelas cuxas actividades se centran nunha área próxima, como a localidade onde se encontran situadas, a bisbarra, unha provincia ou unha rexión. Polo tanto, o termo "local" adoita utilizarse para facer referencia a empresas comarcais, provinciais ou rexionais. A maior parte das empresas do noso país son deste tipo, de aí a importancia que teñen no tecido económico.
  • Empresas nacionais: son aquelas empresas cuxo campo de actuación vén representado pola totalidade do territorio nacional, aínda que teñan a sede nunha localidade concreta. Co paso do tempo adoitan converterse en empresas comunitarias
  • Empresas comunitarias: grazas á ausencia de barreiras comerciais, á proximidade física e á afinidade cultural, as empresas nacionais adoitan ampliar as súas actividades para o exterior, escollendo na maioría dos casos países da Unión Europea, de aí o termo "comunitarias".
  • Empresas multinacionais: son aquelas que estenden o seu campo de operacións a numerosos países por todo o mundo. Para que unha empresa sexa considerada multinacional non basta con exportar, senón que é necesario que a presenza no exterior sexa sólida, con centros de produción e distribución no país de destino.
Báner central Préstamo Online Negocios Báner central Préstamo Online Negocios
Financia os teus investimentos
Coñece o Préstamo Online para negocios.
Como non podería ser doutra maneira, a maior parte das empresas comezan operando nun territorio pequeno, é dicir, son locais nas súas orixes. O paso do tempo e a consecución do éxito nos negocios é a principal variable que fai que estas empresas crezan, abarcando un ámbito de actuación cada vez maior.
CTA Préstamo Online Negocios CTA Préstamo Online Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.