Privacidade dos datos de clientes en banca

Descubre como protexen os teus datos as entidades bancarias
Ata hai moi pouco, a Lei orgánica 15/1999 de protección de datos rexía o tratamento dos datos dos consumidores en España. Porén, a aprobación por parte da Unión Europea en 2016 do Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE 2016/279) fixo urxente a necesidade de adaptar esa lexislación ás innovacións da era dixital. En consecuencia, en España foi aprobado en novembro de 2017 o Proxecto de lei orgánica de protección de datos, cuxo obxectivo principal consistía en adaptar a antiga LOPD ás directrices marcadas polo Regulamento UE 2016/279. Neste artigo, explicámosche que implicacións ten o novo RXPD para os consumidores e como se aplica o regulamento ao sector da banca e a privacidade de datos destes.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.

Que é o RXPD e que implicacións ten?

Os bancos e entidades financeiras, como sociedades, tamén están suxeitos ao cumprimento do RXPD. Tradicionalmente, o sector da banca sempre outorgou un alto nivel de protección aos datos dos seus clientes, debido á sensibilidade destes. No entanto, agora hai novos cambios aos que urxe adaptarse. Algunhas das novidades que trouxo consigo a introdución do RXPD nas entidades financeiras son as seguintes:

Creación da figura do delegado de protección de datos: un dos cambios máis relevantes que propiciou o RXPD nos bancos é a creación e nomeamento da figura do delegado de protección de datos. O obxectivo principal do DPD consiste en velar pola seguridade dos datos dos clientes da entidade financeira que supervisa, traballando independente e directamente coa Asociación Española de Protección de Datos (AEPD).

Consentimento: este é outro dos aspectos que cambiaron en materia de protección de datos. Anteriormente tomábase por consentimento válido o silencio, a inacción ou a omisión; porén, agora é necesario que os clientes outorguen consentimento ás entidades financeiras para a recollida e tratamento dos seus datos persoais dunha forma libre e inequívoca, mediante unha clara acción afirmativa. Un exemplo práctico disto é o uso de casas que o usuario ten que marcar previamente.

Principio de responsabilidade activa: o principio de responsabilidade activa, coñecido como accountability en inglés, é outra das novidades introducidas polo RXPD. Isto quere dicir que agora, as entidades financeiras non só son responsables de cumprir coa normativa de protección de datos, senón que deben, ademais, implantar procesos internos para demostraren e aseguraren que se cumpre con ela.

Dereitos dos clientes dun banco: ademais, o RXPD tamén outorgou novos dereitos aos clientes das entidades financeiras. Un deles é o dereito de supresión de datos que permite eliminar os datos cedidos á entidade bancaria en caso de non se estaren destinando para os fins para os que foron recollidos ou, simplemente, se desexan retirar o consentimento. Outro dereito importante introducido mediante o RXPD é o dereito á portabilidade. Este dereito outorga aos clientes dun banco a posibilidade de obteren todos os datos persoais que a entidade financeira recompilase sobre el e transmitilos a un terceiro se o desexa.

Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: este último dereito é, probablemente, o que maior impacto tivo no sector da banca. En moitas ocasións, as entidades financeiras realizan perfís dos seus clientes en función dos datos que posúen deles e utilízanos para a toma de decisións, como pode ser outorgar un crédito. Como consecuencia da aprobación do RXPD, a partir de agora ningunha organización poderá tomar decisións automatizadas (sen a intervención dun individuo) por calquera dos seus clientes que teñan un efecto xurídico sobre estes.

BBVA e RXPD

En definitiva, o RXPD tivo un grande impacto no tratamento e uso da información persoal dos consumidores europeos, aumentando a seguridade e privacidade de datos recompilados por todo tipo de organizacións. No BBVA gústanos tratar sempre co maior coidado e delicadeza os datos dos nosos clientes e, por iso, adiantámonos á entrada en vigor do RXPD cando implantamos figuras como a do DPD meses antes de que acabase o prazo de adaptación á normativa europea.
Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.
Ademais, todos os nosos produtos e servizos garanten os índices máis altos de privacidade dos datos dos nosos clientes. Un bo exemplo é One View, o agregador financeiro para empresas que che permite importar a información de todas as túas contas, entre máis de 80 bancos, para poder analizar dunha forma moi sinxela a situación financeira do teu negocio e poder tomar mellores decisións financeiras. O proceso de conexión de contas e tarxetas doutras entidades é rápido e simple, ademais de moi seguro.
CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.