Como definir o obxecto social dunha empresa

Definir o obxecto social da empresa significa concretar que actividades vai realizar
Á hora de fixar os estatutos dunha sociedade mercantil é importante definir adecuadamente o obxecto social. Trátase de concretar que actividades vai realizar a empresa, ben inmediatamente ou no futuro, e é un punto que se non se detalla correctamente pode impedir a súa inscrición no Rexistro Mercantil.
Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.
Xeralmente, establécese un obxecto social bastante amplo. Hai que ter en conta que calquera modificación estatutaria require o acordo da xunta, a elevación a escritura pública dese acordo e a inscrición no Rexistro Mercantil, polo que habitualmente o obxecto social non só inclúe as actividades principais que se van levar a cabo, senón que tamén contén outras accesorias que poderían interesar no futuro.

A maneira de definir as actividades

Un dos requisitos que o Rexistro Mercantil impón para aceptar a inscrición das escrituras é que o obxecto social apareza perfectamente claro e que se concreten as actividades que se realizarán de maneira que non poidan xurdir equívocos.

Para cumprir con este precepto, un sistema moi sinxelo é definir as actividades segundo a cualificación que estas teñen nos códigos do IAE ou da CNAE. Se identificamos as actividades que se van realizar coas epígrafes correspondentes e utilizamos o título desas epígrafes, poderemos axustar a definición da actividade de maneira adecuada.

Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

O problema pode xurdir con esas actividades que, ben por seren novas ou por apareceren dunha maneira moi xenérica nestes códigos, non quedan perfectamente definidas. Nestes casos trátase de intentar resumir a actividade que se vai realizar para que esta quede perfectamente identificada.

Este é un detalle importante, xa que o rexeitamento na inscrición supón a obriga de emendar a escritura e iso implica atrasos nos seguintes trámites e, previsiblemente, un aumento do custo de constitución.

CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.