Por que franquear un negocio

Claves para decidir se paga a pena franquear un negocio

Como sistema de comercio asociado, a franquía é considerada hoxe como a solución ideal para a renovación do comercio actual, xa que propón unha evolución cara á especialización e á calidade de xestión do pequeno comercio. Porén non todas as empresas se poden franquear.

Para poder franquear un negocio é necesario analizar a viabilidade do modelo seguindo as seguintes condicións:

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.
 • Que sexa unha empresa rendible e saneada.
 • Que desenvolva unha actividade suficientemente contrastada, é dicir que leve uns anos no mercado funcionando correctamente.
 • Que conte cun bo posicionamento no ámbito en que intervén.
 • Que optimizará, así, o seu proceso de expansión fronte a un crecemento sucursalista.

Por que as empresas deciden franquear?

Son moitos os motivos que resumiremos nos seguintes:

 • Por economías de crecemento: O franqueado acomete directamente os investimentos e gastos inherentes á apertura do establecemento e os custos non serán soportados pola propia empresa.
 • Por evitar excesos de estruturación: A diferenza dunha expansión propia en que se esixirá un incremento do cadro de persoal e en definitiva un espectacular aumento dos custos de persoal, a franquía permite que a expansión se produza con persoal alleo.
 • Por rendibilización: Hai maior motivación polo éxito e boa marcha do negocio cando se realiza a expansión en franquía.
 • Por rapidez e amplitude de crecemento: A expansión non está condicionada pola dispoñibilidade de recursos financeiros e humanos polo que é posible conseguir unha rápida expansión e un efecto multiplicador que fortalecerá a presenza da marca nos diversos mercados.
 • Por facilidade de control: O incentivo do franqueado para a consecución do éxito e resultados do seu propio negocio, facilitará ao franqueador o control da xestión.
 • Por economías de escala na xestión: A maior rapidez de expansión comportará o acceso a maiores economías de escala que permitirán unha mellor planificación das funcións de aprovisionamento.
 • Por facilidade de difusión de marca: Os esforzos de marketing rendibilízanse ao realizar os franqueados achegas a fondos publicitarios con independencia da promoción que teñan que realizar no ámbito local.
 • Por influencia no ámbito empresarial:
  • Ante clientes: Vantaxes ante unha rede tradicional de distribución - redución de intermediarios, maiores opcións de control, axilidade de decisión, minoración de devolucións de stocks…
  • Ante provedores: Involucración no desenvolvemento do proxecto de franquía.
  • Ante competidores: Liderado por iniciativa de cobertura do mercado.
CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.