Vantaxes e inconvenientes para o franqueado

Comprende as diferenzas con respecto a un negocio tradicional
O franqueado é a persoa ou empresa á que se lle cede unha franquía de acordo cunhas condicións pactadas. A continuación enumerámosche as principais vantaxes e inconvenientes da figura do franqueado: 
Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

Vantaxes de franquiar

 • Beneficiarte da experiencia da franquía, evitando os riscos e o traballo que comporta o comezo de calquera actividade empresarial.
 • Notoriedade de marca: Pertenza a unha cadea de prestixio e identificable por parte do consumidor.
 • Xeración de economías de escala: Unha das principais vantaxes son os prezos que podemos conseguir grazas aos altos volumes de compra que poden conseguir as centrais franqueadoras
 • Produto exclusivo.
 • Asistencia, control, formación, sistema de xestión, estudos de mercado, etc.
 • Marketing: Aforro e repercusión mediática das campañas de marketing.

Inconvenientes do franqueado

 • O pagamento dun dereito de entrada pola utilización da marca franqueada e a transmisión do saber facer e dos Royalties por todo o soporte e o asesoramento continuado.
 • Non posesión da marca comercial: O franqueado pode utilizar a marca, pero a marca pertence á central franqueadora.
 • Limitación de poder de decisión: O franqueado debe asumir as normas e os procedementos da central franquiciadora.
 • Permitir ao franquiador a supervisión e control permanente do seu negocio.
 • Os contratos de franquías adoitan ser de curta duración (5 anos) cos problemas que iso pode comportar.

Diferenzas con respecto ao negocio tradicional

A expansión en franquía, ademais de ser unha das fórmulas máis dinámicas e financeiramente accesibles de medrar para unha empresa, implica o outorgamento dun contrato en virtude do que se levará a cabo a cesión dos dereitos de uso dunha marca, a dispoñibilidade e transmisión dun saber facer propio e diferenciado e a prestación inicial e continuada de asistencia técnica e comercial ao franqueado en calidade de socio comercial.

Conceptos que hai que pagar:

 • Canon de entrada: Este canon tamén xustifica o dereito ao uso que o franqueado ten da marca e por estar aplicando o know-how transmitido desde a central franqueadora. E adoita estar destinado:
  • Dereito de entrada xustificado por unha serie de gastos nos que incorre o franquiador con cada un dos franqueados.
  • Gastos que xere a expansión da franquía.
  • A formación inicial impartida pola central e o uso da súas instalacións para levalo a cabo.
  • A entrega do pack de benvida de unión á rede (merchandising para o local). 
Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.
 • Royalty de explotación: Pola prestación de servizos da central. Esta regalía pode ser:
  • Fixa.
  • Porcentaxe de vendas.
  • Mixta.
  • Non existir (incl. marxe produto) 
 • Royalty de marketing: Cantidade que o franqueado deberá achegar á central para a realización de promoción e comunicación a escala nacional.
 • Fondo de marketing: Cantidade que o franqueado deberá investir na realización de promoción e comunicación a escala local.
 • Obrigas contractuais: Exclusividade de produto/ servizo, método de venda, provedores homologados, adecuación do local…
 • Duración do contrato: Debe depender da amortización do investimento.
  • Ex.: amortización investimento > 2 anos e medio > 5 anos de contrato 
 • Renovación: Implícita vs automática.
 • Exclusividade territorial:
  • Zona de exclusividade.
  • Zona de influencia.
CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.