Criterios para elixir a mellor franquía

Que aspectos hai que valorar á hora de elixir unha franquía

Cando intentamos elixir a mellor franquía para crear o noso negocio, o primeiro que debemos facer é escoller o modelo de negocio. E aquí é onde está a clave do éxito. Deberán ser modelos de negocio que nos gusten, que nos sintamos identificados e nos que poidamos desenvolvernos con paixón.

O primeiro que se debe analizar é se se está realmente preparado para ser emprendedor, porque ser franqueado é ser emprendedor. Isto significa un esforzo, tanto económico coma humano, ao que hai que facer fronte. Non nos podemos deixar levar por “cantos de serea” en que a actividade presenta unha rendibilidade moi alta desde o primeiro mes de traballo ou onde o esforzo é moi limitado, xa que os negocios necesitan o seu tempo de maduración e dedicación plena e en franquía non é menos.

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

A partir de aquí deberanse estudar as particularidades do sistema de franquía, analizando as vantaxes e dereitos, así coma as obrigas que presenta o devandito sistema.

Non todos os emprendedores son válidos para traballar baixo a protección da franquía, xa que ademais das características propias de todo emprendedor como son: liderado, capacidade financeira, disciplina empresarial, experiencia profesional, perseveranza, automotivación, capacidade de sacrificio, etc., deberá contar con tres requisitos adicionais: sentido de rede, fidelidade e capacidade de traballar en grupo.

Logo de realizar a autoavaliación de forma satisfactoria deberase elixir o modelo de negocio. E aquí é onde radica a clave do éxito. Deberán ser modelos de negocio que nos gusten, que nos sintamos identificados e nos que poidamos desenvolvernos con paixón, sempre verificando que o sector se atopa en fase de crecemento e que existe unha demanda suficiente na zona onde nos queiramos situar.

A continuación estudaremos as distintas cadeas que operan no mercado, tendo como aliada a Lei (RD 201/2010, Lei Comercio Retallista) que nos permite pedir unha serie de información fundamental para a toma de decisións. Entre outros aspectos: Identificación do franqueador, sector de actividade, contido e características da franquía e a súa explotación, estrutura e extensión da rede e características esenciais do acordo de franquía.

Do negocio de acordo coa experiencia do franqueador e das unidades abertas, para evitar problemas de liquidez a medio prazo. A devandita planificación financeira axustarase logo de seleccionar o local, se for necesario. Será de vital importancia realizar unha planificación financeira, pois xoga un papel moi importante tanto en investimento (adecuación de local) como en custo (alugamento mensual).

Por último, recomendamos comunicarse cos franqueados da rede obxecto de estudo, xa que estes lle darán información de primeira man. Así mesmo, a revisión da información con axentes do sistema (asociacións, consultoras, avogados, etc.) será de gran utilidade á hora de tomar a decisión final.

CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.