Control financeiro, ferramentas para melloralo

Descubre as estratexias de control financeiro que che permitirán aumentar a produtividade e eficiencia da túa empresa.
Ter a capacidade de adaptarse ao cambio e contar con estratexias de reacción e corrección é unha das cousas máis importantes para calquera empresa. Estes son, no fin de contas, algúns dos obxectivos do control financeiro, e por iso atinxiu unha grande importancia no contexto dos negocios. Neste artigo explicámosche cales son algunhas das ferramentas de control financeiro que lle permitirán á túa empresa cumprir os seus obxectivos e adaptarse ao cambio. O control financeiro céntrase principalmente no estudo e análise dos resultados dunha empresa para comparalos despois cos obxectivos iniciais desta. Isto non só lle permite á devandita compañía garantir que se están seguindo os plans de negocio establecidos, senón que, ademais, proporciónalle a capacidade de adaptarse aos imprevistos que xurdan.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.

Contabilidade de custos

Unha das formas de mellorar o control financeiro dunha empresa é mediante a contabilidade de custos. Esta disciplina ten por obxectivo obter unha visión da situación da compañía en función dos custos que xorden ao longo dos procesos de produción, distribución, financiamento e administración, así como do valor engadido xerado. Cando se obtén toda a información imprescindible relativa a estes aspectos, a dirección da empresa é capaz de comprobar que se están cumprindo os obxectivos desta e tomar decisións que permitan corrixir a situación en caso de desviación.

A contabilidade de custos como ferramenta de control financeiro pódese utilizar desde diferentes ángulos e perspectivas: pódense estudar os custos en función da súa natureza, da súa funcionalidade ou en función da estrutura da empresa. Por exemplo, unha organización pode identificar os seus custos de persoal e observar que son desorbitados en comparación coa produtividade do equipo, o que lle permite á alta dirección introducir medidas que manteñan os obxectivos de rendibilidade desexados.

En definitiva, a contabilidade de custos é unha ferramenta que permite valorar os activos que se xeran a partir do proceso produtivo, calcular os custos que se xeran neste proceso e analizar os resultados económicos para finalmente tomar decisións fundamentadas. Grazas a ferramentas coma esta, a planificación da xestión empresarial pódese adaptar a novos obxectivos que xurdan ou corrixir para manterse fiel ao plan de negocio inicial da organización.

Auditoría interna

A auditoría interna consiste nun sistema de control dos procesos de xestión dentro dunha empresa cuxo obxectivo principal consiste en mellorar a súa eficacia. Esta ferramenta convértese en algo especialmente útil cando unha empresa comeza a medrar. Inicialmente parece fácil levar un control sobre os procesos, porén, a medida que estes se volven máis complexos e implican un maior número de persoas, xorde a necesidade de crear un sistema obxectivo e independente da organización que asegure o seu correcto funcionamento. 

Unha das vantaxes da auditoría interna é que permite, desde un punto de vista obxectivo, identificar as debilidades e fortalezas nos procesos internos dunha empresa. Isto fai posible que xurdan novos plans de negocio e estratexias que impulsen o crecemento da organización ou permitan asegurar que se está seguindo o camiño correcto para acadar os obxectivos desexados.

Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.

Sistemas de planificación e xestión ERP

Nalgunhas ocasións, as tarefas de control financeiro vense limitadas pola capacidade dos responsables da súa xestión de obter a información necesaria a tempo para aplicar solucións efectivas e eficientes. Nestes casos, a tecnoloxía pode axudar a superar estas limitacións. Esta é a razón pola que os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, polas súas siglas en inglés) ou os sistemas de planificación de recursos empresariais son unha ferramenta excelente para mellorar o control financeiro dunha empresa.

En definitiva, existen multitude de ferramentas que permiten ás empresas mellorar o seu control financeiro para comprobar e garantir os seus plans de negocio. Porén, pode resultarche moi complicado integrar estas ferramentas na túa organización e conseguir os obxectivos que desexas. Por iso, en O BBVA ofrecemos aos nosos clientes servizos como BBVA One View, un agregador financeiro co que poder controlar as contas, tarxetas ou TPVs e obter información de préstamos e créditos, tendoo todo controlado dunha ollada. 

Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA

Tanto se a túa empresa é grande como pequena, seguro que traballas con máis dun banco. Por iso, en O BBVA intentamos facilitarche o día a día con O BBVA One View. Unha ferramenta coa que ademais de ter unha visión global dos teus diferentes bancos, agora tamén che permite facer os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA**.

  • De forma áxil e sinxela: elixe unha das túas contas agregadas, completa os datos de beneficiario, importe e concepto e listo, haberase iniciado o pagamento. O banco que reciba a orde desde BBVA executará a transferencia. O xustificante da operación poderaso descargar directamente, así se acabou ter que ir dun banco a outro.
  • Seguro: as túas claves sempre serán túas. Desde BBVA só pedirémosche as claves dos teus outros bancos no momento do agregamento. Despois, para iniciar pagamentos, as claves soas che pediranas os teus outros bancos.
  • Sen comisións: non che cobraremos ningunha comisión por este servizo. Só pagarás o que o teu outro banco cóbreche habitualmente polas transferencias estándares e inmediatas.
  • E moitas máis funcionalidades: ademais de realizar as operacións, poderás ver o histórico de pagamentos ordenados por data, os pagamentos pendentes de sinatura e cancelar os pagamentos xornais, etc.

Todo sen saír de O BBVA.

O iniciador de pagamentos de O BBVA One View está dispoñible para as transferencias desde Caixabank, Santander, Popular, Bankinter, Unicaja e Bankia.

CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.