Como darse de alta como empresa a través da Internet

Descubre a forma máis sinxela e rápida para realizar este trámite.
O proceso de creación dunha empresa e a súa posta en marcha comportan unha serie de etapas que adoitan ser laboriosas e toman certo tempo. Hoxe en día, grazas aos avances tecnolóxicos, o devandito proceso simplificouse, sobre todo grazas a que moitos dos pasos pódense realizar de forma telemática. Esta nova posibilidade de operar ofrece unha serie de vantaxes con respecto á tramitación presencial tradicional como, por exemplo, entre gozar dunha maior axilidade ao levaro a cabo. Se estás interesado en crear o teu negocio, descubre cal é o proceso para darse de alta como empresa a través da Internet.
Top Alto En liña Empresas Top Alto En liña Empresas
Alta En liña Empresas
Estrea banco coa Conta Negocios Bienvenida, sen comisións e alta 100 % En liña.

Pasos para a creación dunha empresa

O proceso de creación dunha empresa está composto por distintas etapas e comporta múltiples xestións. Neste sentido, a súa planificación é moi importante; axudará a aforrar tempo, a facer máis áxiles os trámites posteriores e a tomar en consideración todos os factores presentes na posta en marcha dun negocio.

A primeira etapa que constitúe a creación dunha empresa é a definición da idea de negocio e da elaboración do plan de empresa. Trátase do paso máis conceptual do proxecto. Aínda que á primeira vista poida parecer menos importante e téñase a tentación de dedicarlle pouco tempo para pasar ás etapas de xestións administrativas posteriores (en que realmente se materializará o proxecto), é unha das etapas clave para aumentar as probabilidades de éxito do futuro negocio. 

O plan de empresa é o documento que analiza, define e recolle os distintos factores a ter en conta ao longo da constitución e posta en marcha do proxecto : inclúe a actividade que se vai a desenvolver xunto ao estudo de viabilidade do negocio, o de mercado e de competencia ou a planificación a curto e longo prazo. Tomar en conta estes elementos facilitará o inicio do negocio e axudará a reducir os posibles riscos. O plan de marketing tamén adoita formar parte deste primeiro documento e é fundamental para planificar as accións que darán a coñecer a futura empresa.

Unha vez que o plan de empresa estea acabado, os interesados deben proceder á elección da forma xurídica do seu futuro negocio. Este punto é fundamental, xa que cada unha delas adáptase a un tipo distinto de empresa. Algunhas das máis comúns son as sociedades limitadas, as sociedades anónimas e os autónomos ou empresarios individuais.

Unha terceira etapa, que pode haberse considerado xa no plan de empresa, é a busca de financiamento para contar co capital necesario que permita iniciar o proxecto. Este financiamento pode vir dada por unha entidade bancaria ou por calquera outro organismo ou persoa do sector público ou privado.

A continuación, teñen que levarse a cabo unha serie de trámites de posta en marcha da empresa , que poden variar segundo o tipo desta e que dependen de diversos factores. Agora é posible levaros a cabo a través de internet, grazas ao Centro de Información e Rede de Creación de Empresas, comunmente coñecido como CIRCE.

Vantaxes de darse de alta como empresa a través da Internet

A plataforma dixital de CIRCE, o sistema de creación de empresas pola Internet, permite dar de alta un negocio de forma telemática. Isto comporta unha serie de vantaxes. A primeira delas é unha maior rapidez á hora de realizar os distintos trámites para póra en marcha, resultando tamén máis áxil que se se leva a cabo presencialmente.

Outra vantaxe é a redución do número de desprazamentos por parte das persoas interesadas na creación da empresa. Neste sentido, a tramitación telemática conecta os distintos organismos competentes, permitindo a comunicación entre eles e acelerando o proceso.

Como dar de alta unha empresa a través de internet

CIRCE é un sistema de información que dispón dunha plataforma electrónica que fai posible realizar os trámites de constitución e posta en marcha de determinados tipos de empresa en España de forma telemática. Os tipos de sociedades que se poden crear a través da devandita plataforma son os seguintes:

  • Sociedade de responsabilidade limitada (SRL ou SL).​
  • ​Empresario Individual (Autónomo).
  • Sociedade Limitada de Formación Sucesiva (SLFS).
  • Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE).
  • Comunidade de Bens.
  • Sociedade Civil.

Os trámites que hai que levar a cabo variarán segundo o tipo de sociedade. Non obstante, os máis comúns son os trámites da Seguridade Social, a inscrición no Rexistro Mercantil, a solicitude do NIE (provisional e definitivo) ou a formalización do DUE . Este último é o Documento Único Electrónico, que permite enviar os datos ás diferentes administracións que farán posible a creación da empresa a través da Internet.

Central Alta En liña Empresas Central Alta En liña Empresas
Queres estrear banco para o teu negocio?
Faino coa nosa Alta En liña para Empresas, sen comisións
A realización de todos eles poden levar moito tempo. En O BBVA creamos un novo sistema de Alta En liña para Empresas que o reduce a uns poucos minutos, ao realizarse en liña e sen papelorios. Só é necesario ter a man o DNI do administrador único ou solidario, as escrituras de constitución e poderes e, por último, instalar o certificado dixital de administrador único e solidario (avalado e entregado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) e un software de autosinatura (co que se garante a máxima seguridade no proceso). Así, se estás interesado na creación dunha empresa, só tes que entrar en bbva.es para descubrir a maneira máis rápida e cómoda de abrir a túa conta de empresa.
CTA Alta En liña Empresas CTA Alta En liña Empresas
Alta En liña Empresas - Tamén podería interesarche Alta En liña Empresas - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como podes abrir unha conta para a túa empresa en O BBVA grazas ao novo servizo de Alta En liña.
  • O certificado dixital permite realizar as xestións administrativas da túa empresa de forma máis cómoda e áxil.
  • Explicámosche como podes abrir a conta bancaria da túa empresa a través da Internet en poucos minutos e de forma sinxela.