Certificado dixital da túa empresa: que é e para que serve?

Realiza as xestións administrativas do teu negocio da forma máis cómoda.
As empresas, sexan do sector que sexan, necesitan estar en contacto cos distintos órganos da administración pública para realizar todo tipo de xestións. Grazas aos avances tecnolóxicos que estamos vivindo na actual era dixital, hoxe en día é posible levaros a cabo de forma telemática. Este novo sistema, moito máis cómodo para as empresas, require un certificado dixital de empresa. Descubre en que consiste, como conseguiro e as vantaxes que pode achegar ao teu negocio.
Top Alto En liña Empresas Top Alto En liña Empresas
Alta En liña Empresas
Estrea banco coa Conta Negocios Bienvenida, sen comisións e alta 100 % En liña.

Que é o certificado dixital de empresa?

Ata fai uns anos, as empresas debían realizar todas as súas xestións administrativas de forma presencial para poder acreditar a súa identidade. Os avances tecnolóxicos e o auxe de Internet durante estas últimas décadas fixeron posible a tramitación telemática deste tipo de xestións, introducindo novos métodos moito máis rápidos, áxiles e sinxelos. 

Neste sentido, o certificado dixital de empresa, tamén coñecido como certificado de representante, é o documento electrónico que permite identificar as empresas en liña e que, polo tanto, permítelles levar a cabo distinto trámites burocráticos de forma telemática. Este documento virtual contén os datos identificativos do negocio, que foron previamente autenticados polo organismo oficial responsable da emisión do certificado (a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) sen que isto supoña ningún custo para a empresa.

O certificado dixital tamén está dispoñible para persoas físicas, pero no ámbito empresarial os posibles destinatarios son:

 • Representantes de persoas xurídicas que sexan administradores únicos ou solidarios.
 • Representantes de persoas xurídicas.
 • Representantes de entidades sen persoas xurídicas.

Como conseguir o certificado dixital para empresas

Para conseguir o certificado dixital, débese acceder á web da FNMT con algún dos seguintes navegadores: Firefox, Explorer ou Chrome. A solicitude iníciase facendo clic na opción “Obter certificado dixital” e especificando se o certificado está destinado a unha persoa física ou xurídica. A continuación, aparece un menú desdobrable na parte esquerda onde hai que seleccionar “obter certificado Software” e “obter certificado”. 

Nesta nova xanela, o interesado debe introducir o seu NIF (Número de Identificación Fiscal) para enviar a súa solicitude. Unha vez feito isto, a web xera o chamado código de solicitude, a presentar impreso na oficina pertinente da Axencia Tributaria. O obxectivo deste trámite é que o interesado acredite a súa identidade, polo que é necesario que tamén leve consigo o seu NIF.

Despois de haberse comparecido para a súa identificación, o solicitante pode descargar o certificado desde o mesmo navegador co que realizou a solicitude do código. Simplemente ten que repetir os pasos iniciais ata alcanzar a opción de “obter certificado Software” e introducir o NIF canda o seu código de solicitude. Unha vez a petición fose enviada, o certificado queda instalado no disco duro do equipo desde o que se tramitasen as xestións. 

Para comprobar que a instalación se realizou correctamente, pódese abrir o navegador, e seguir a seguinte ruta: Ferramentas > Opcións da Internet >Contido > Certificado. Neste último apartado é onde debe aparecer o certificado que se descargou. Finalmente, é recomendable exportaro para dispor dunha copia de seguridade do mesmo.

Que operacións permiten levar a cabo o certificado dixital?

O certificado dixital permite ás empresas levar a cabo diferente operacións de forma totalmente telemática. Os devanditos trámites son os que se realizan mediante as páxinas webs de institucións públicas como a Seguridade Social, a Axencia Tributaria ou os Rexistros Mercantís. 

Algunhas das operacións máis importantes que se poden xestionar son as relacionadas con:

 • Impostos e taxas.
 • Aduanas.
 • Censos, NIF e domicilio fiscal.
 • Certificacións.
 • Recadación.
 • Beneficios fiscais e autorizacións.
 • Comprobacións fiscais e procedemento sancionador.
 • Requirimentos e comunicacións.
 • Recursos, reclamacións, outros procedementos de revisión e suspensións.

Vantaxes do certificado dixital de empresa

O certificado dixital comporta múltiples beneficios para as empresas, especialmente en comparación co tradicional proceso de xestión presencial. A primeira é a rapidez: o feito de que os representantes da empresa non teñan que realizar ningún desprazamento aforra un tempo considerable. Isto supón, pola súa parte, unha redución dos custos derivados destes e, tamén, do tempo perdido durante as xestións.

Este documento dixital tamén achega sinxeleza a calquera procedemento, xa que facilita a comunicación entre a empresa e a Administración. Ademais, o feito de que a operación burocrática se realice de forma electrónica contribúe a que se reduzan os erros (suprímense aqueles derivados dos procedementos manuais) e o consumo de papel.

Por último, cómpre destacar que a empresa dispón dunha maior flexibilidade horaria para facer as súas xestións, tendo en conta que o sistema telemático está dispoñible as 24 horas durante os 365 días do ano.

Central Alta En liña Empresas Central Alta En liña Empresas
Queres estrear banco para o teu negocio?
Faino coa nosa Alta En liña para Empresas, sen comisións
As xestións das empresas víronse considerablemente axilizadas desde a implantación dos certificados electrónicos. Pero, antes disto, hai que daras de alta. En O BBVA contamos cun novo sistema de Alta En liña para Empresas que permite realizar o proceso nuns poucos minutos, ao levarse a cabo en liña e sen papelorios. Só é necesario ter a man o DNI do administrador único ou solidario, as escrituras de constitución e poderes e, por último, instalar o certificado dixital de administrador único e solidario (avalado e entregado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) e un software de autosinatura (co que se garante a máxima seguridade no proceso). Visita bbva.es e infórmate.
CTA Alta En liña Empresas CTA Alta En liña Empresas
3 - Alta En liña Empresas - Tamén podería interesarche 3 - Alta En liña Empresas - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como podes abrir unha conta para a túa empresa en O BBVA grazas ao novo servizo de Alta En liña.
 • Descubre as vantaxes de contratar unha conta para o teu negocio sen necesidade de ter que acudir á túa oficina.
 • Explicámosche como podes abrir a conta bancaria da túa empresa a través da Internet en poucos minutos e de forma sinxela.