Táboa comparativa canles
  Apps Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Consultas BBVA Smartphone bbva.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Saldo e movementos de conta corrente, tarxetas, fondos e plans. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Duplicados de recibos e extractos. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Transferencias emitidas/recibidas. Apps BBVA.es Liña BBVACaixeiros BBVA BBVA Contigo
Estado de préstamos. Apps BBVA.es Liña BBVA   BBVA Contigo
Operacións        
Disposición e ingreso de efectivo.      Caixeiros BBVA  
Realizar transferencias e traspasos. Apps BBVA.esLiña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Pagamento de recibos en efectivo.      Caixeiros BBVA  
Pagamento de recibos contra conta corrente.   BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Pagamento de tributos en efectivo.       Caixeiros BBVA  
Pagamento de tributos contra conta corrente.   BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Devolución de recibos domiciliados. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Compravenda de valores. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Achegas a plans de pensións e fondos. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Traspasos de tarxeta a conta. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Bloqueo de tarxetas. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Aceptación do borrador do IRPF.   BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Envío de diñeiro ao estranxeiro.   BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Recarga de móbiles. Apps BBVA.es Liña BBVA Caixeiros BBVA BBVA Contigo
Efectivo móbil. Apps BBVA.esLiña BBVACaixeiros BBVA BBVA Contigo