Servizos e períodos de carencias

 • Unha vez contratado o teu seguro, debes esperar un tempo determinado para acceder a certos servizos. Aquí tes a lista de carencias.

  1. Protección de pagamentos: Indemnización polo importe correspondente á mensualidade en curso do recibo do seguro de saúde (prima póliza). A situación de inmobilización debe ser de polo menos 3 días de incapacidade temporal ou hospitalización para a primeira mensualidade e de 30 días consecutivos para as seguintes. Cobertura válida para o tomador ata facer 75 anos. Recibirá un máximo de 3 mensualidades ou 200 €/ano.
   Carencia entre sinistros:
   • Ou días por accidente.
   • 180 días pola mesma enfermidade.
   • 30 días por enfermidade distinta.
  2. Axuda a domicilio: Máximo 30 horas/mes en períodos de 2 horas/día.
  3. Garantía de mobilidade: Máximo 2 taxis (i/v) por semana durante as 2 primeiras semanas.
  4. Posto de traballo na casa: Asistencia informática telefónica ou remota para a instalación do posto de traballo na casa para a resolución de incidencias relacionadas co uso particular do ordenador no seu domicilio.
  5. Coidado dos fillos:
   1. Desprazamento dun familiar para o coidado dos fillos: máximo 1 viaxe (i/v)
   2. Desprazamento dos fillos do asegurado á casa dun familiar: máximo 1 viaxe (i/v)
   3. Acompañamento dos fillos do asegurado da casa ao colexio e viceversa: 4 veces/día, máximo 10 días.
   4. Apoio escolar a domicilio: Inmobilización ou hospitalización mínima de 10 días. Máximo: 3 horas/día durante 3 meses.
  6. Servizo de fisioterapia: Máximo 20 horas. por anualidade e asegurado.
  7. Envío a domicilio de medicamentos e correo: Máximo 2 veces/semana durante as 2 primeiras semanas.