Servizo de videoconsulta Blua Freemium

  • Todos os asegurados de novas pólizas que causen alta nelas no período comprendido entre 1 de maio e 1 de agosto de 2020 contarán gratuitamente cunha ampliación da súa cobertura asegurada consistente no servizo de videoconsulta en distintas especialidades médicas e urxencias 24 horas. Este servizo de videoconsulta prestarase nos termos establecidos nas condicións xerais da póliza e estará en vigor exclusivamente durante a primeira anualidade desta. Para a segunda ou sucesivas anualidades da póliza, se o tomador estivese interesado en continuar dispondo dos servizos de videoconsulta, poderá contratar algún dos complementos dixitais que se comercialicen para ese fin.