SegurPyme BBVA

Un seguro multirrisco que protexe a túa peme.

 • Asegura os teus bens, o teu patrimonio e a túa actividade.
 • Inclúe responsabilidade civil por danos a terceiros.
 • Tes acceso a servizos de asistencia, como urxencias ou asistencia xurídica. 
Agora cun 15 % de desconto
*Só se o contratas antes de 30 de setembro.

Qué cubre SegurPyme BBVA?

 • Este seguro dispón das seguintes coberturas:
  • Incendio, explosión e caída de raio.
  • Gastos derivados.
  • Acción da auga.
  • Fenómenos atmosféricos.
  • Riscos complementarios.
  • Fenómenos eléctricos.
  • Roubo.
  • Actos de vandalismo.
  • Responsabilidade civil en función da actividade: inmobiliaria, locativa, explotación, patronal, produtos ou traballos.
  • Asistencias.

  Podes ampliar a cobertura do teu seguro para pemes ata os seguintes límites máximos de contratación.

  Ver capitais máximos asegurados

E podes engadir

 • Adicionalmente, podes incorporar outras coberturas ao teu seguro para pemes:

  • Rotura de cristais.
  • Danos eléctricos.
  • Avaría de equipos electrónicos.
  • Rotura de maquinaria.
  • Vehículos en repouso.
  • Bens refrixerados.
  • Estrago de mercadorías e caída de andeis.
  • Derramo de material fundido.
  • Ampliación a todo risco.
  • Lucro cesante (indemnización diaria).
  • Diñeiro en caixa forte.
  • Diñeiro fóra de caixa forte.

Que outros servizos de asistencia ofrece?

 • Grazas ao aseguramento de Allinaz, SegurPyme BBVA pon á túa disposición unha gama completa de servizos de asistencia:

  • Asistencia e servizos de urxencias: ambulancia, urxencias de seguridade e cerrallaría, fontanaría e electricidade urxentes.
  • Asistencia xurídica: centro de consulta e asesoramento xurídico telefónico. Límite de 12.000 € ao ano. Establécese unha contía mínima litixiosa de 600 €.
  • Asistencia “Sempre contigo, ao teu lado”.

  Coñece "Sempre contigo, ao teu lado"

Que condicións debes cumprir?

 • Para contratar o SegurPyme BBVA terás que cumprir estes requisitos:

  • Ser autónomo ou peme
  • O local que queiras asegurar debe estar en España. 
  • Debes cumprir cos requisitos de seguridade, as medidas contra roubo e incendio, declarar correctamente a actividade empresarial que realizas e informar das características de construción, situación e estado do local ou das instalacións, esixidos pola compañía aseguradora no momento da contratación.

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

  • 2 % de desconto en carburante.
  • Seguro de accidente.
  • Seguro de asistencia en viaxe.
 • O investimento que necesita o teu negocio ata 50 mil euros. Contratación inmediata e tipo de xuro fixo e personalizado.
Ver máis seguros

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecemos unha ampla gama de seguros para protexerte tanto a ti como o teu negocio.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA One View

Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.
SegurPyme BBVA Solicitar