Modalidades de pagamento

    • Pagando o gastado o día 5 do mes seguinte

    Cargarase na conta asociada o importe total das compras realizadas no mes anterior.

    • Pagando unha cantidade fixa ou unha porcentaxe cada mes

    Cargarase na conta asociada unha mensualidade fixa, mínimo 18 €, ou unha porcentaxe do disposto, polo menos, dun 5 %. En ambos os casos, aplícase un TIN de 22,20 % e unha TAE desde 24,60 %.