Que cobre o seguro de asistencia en viaxe?

 • Coberturas do seguro de asistencia en viaxe da Tarxeta Business:

  • Seguro de roubo, avaría ou extravío de equipaxe: ata 600 €.
  • Seguro de demora de equipaxe: ata 900 €.
  • Seguro de demora de viaxe: máximo 570 €.
  • Gastos médicos no estranxeiro: 3.000 €.
  • Repatriación sanitaria por accidente ou enfermidade.
  • Repatriación ou transporte de falecidos.
  • Límite de gastos odontólogo: 30.
  • Prórroga de estancia nun hotel no estranxeiro por prescrición médica: 150 € ao día cun máximo de 1.500 €.
  • Desprazamento dunha persoa por hospitalización do titular: billete de ida/volta e 50 € ao día cun máximo de 250 €.
  • Anticipo de fianzas penais cun máximo 4.200 € e avogados no estranxeiro por accidente cun máximo 500 €.
  • Interrupción da viaxe do asegurado a causa dun sinistro grave no seu domicilio: billete de regreso.
  • Regreso do asegurado por falecemento dun familiar e gastos de aloxamento derivados do regreso anticipado: 50 € ao día cun máximo de 250 €.
  • Regreso do asegurado por hospitalización dun familiar de primeiro grao: billete de regreso.
  • Gastos de hotel e desprazamento por acompañamento de restos mortais do titular: 90 € ao día cun máximo de 270 €.
  • Servizo de información en viaxes.
  • Transmisión de mensaxes.