Que cobre o seguro de accidente?

 • Coberturas do seguro de accidentes da Tarxeta Business:

  • Invalidez permanente total: ata 310.000 €.
  • Invalidez permanente parcial: ata 150.000 €.
  • Indemnización por pagamentos realizados coa tarxeta en caso de falecemento ou invalidez permanente total: 6.000 €.
  • Repatriación do corpo: 3.000 €.
  • Gastos de secuestro: 6.000 €.  
  • Defensa e finanzas.
  • Falecemento: ata 310.000 €.