Cobertura do risco de tipo de cambio

Gran variedade de produtos e investimentos.

Para unha xestión do risco derivado dos movementos dos mercados de divisas.
 • Acceso a instrumentos de xestión do risco.
 • Produtos que poderás seleccionar en función das necesidades da túa empresa.
 • Servizos en múltiples divisas.

Características

 • Operacións ao contado ou spot
  O tipo de cambio é o prezo de compravenda dun par de divisas que se realiza nun momento determinado no mercado de divisas (mercado Forex), con liquidación antes do final do segundo día hábil posterior á transacción. Nas operacións ao contado (spot), o número de días transcorridos entre a data de contratación da compravenda de divisas e a data de liquidación (entrega das divisas) non supera os dous días hábiles.
  Operacións a prazo ou forward: Xestión do risco de cambio
  O tipo forward é o tipo de cambio que se establece no momento da formalización da operación para transaccións futuras a un prazo ou vencemento determinado (superior a dous días hábiles) en que se realizará o intercambio do par de divisas ou liquidación por diferenzas. No mercado de divisas a prazo pódese, polo tanto, fixar un tipo de cambio a unha determinada data futura coa finalidade de xestionar o risco de cambio. Un risco que está asociado a posibles prexuízos e incertezas sobre os cobramentos/pagamentos que ten que realizar a empresa nas súas operacións internacionais, como consecuencia da flutuación do prezo das divisas (tipo de cambio). Así, para a xestión do risco de cambio pódese recorrer a diferentes produtos ou operacións en divisas.
  Glosario
  • Par de divisas: son as dúas divisas que se toman como referencia en cada operación (produto).
  • Tipo de fixación ou fixing: é o tipo de cambio determinado para o par de divisas segundo o determinado e publicado polo Banco Central Europeo na páxina de Reuters ECB37.
  • Prezo de exercicio ou strike: é o nivel do tipo de cambio ao que se realizaría a compravenda do par de divisas se se desen as condicións pactadas na operación.
  • Importe nominal: é a cantidade de unidades dunha das divisas do par de divisas que se intercambia (compra ou venda) ao vencemento. A divisa en que se define o importe nominal denomínase divisa de referencia.

Tamén che podería interesar

 • Goza da seguridade no pagamento e da puntualidade no cobramento nas túas operacións internacionais.
 • Tramitamos os teus cobramentos no estranxeiro de maneira segura e mantendo a propiedade da túa mercadoría ata o momento de pagamento.
 • Reduce custos e minimiza riscos nas túas operacións de exportación con asesoramento de especialistas.
Ver máis negocio internacional

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecémosche os produtos e ferramentas que necesitas para axudarte nas túas operacións de comercio internacional.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
 • No BBVA ofrecémosche os produtos e ferramentas que necesitas para axudarte nas túas operacións de comercio internacional.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA One View

Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.
Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.