Liña ICO Internacional

Axudamos a conseguir unha liña ICO específica para proxectos fóra do territorio nacional.

No BBVA ofrecemos todas as vantaxes que se precisan para facer que a internacionalización sexa máis fácil.
 • Ata o 100 % do investimento que se quere financiar, máis o IVE ou imposto de análoga natureza que se devindique e que se liquide en España.
 • Ata o 100 % das necesidades de liquidez ou gastos.

Características

  • Beneficiarios: Autónomos, entidades públicas e privadas (empresas, fundacións, ONG e administracións públicas). Para investimentos fóra do territorio nacional, inclúense tanto as empresas domiciliadas en España como aquelas que estando domiciliadas no estranxeiro conten polo menos cun 30% de capital español.
  • Vixencia: ata 27/12/2020.
  • Investimentos financiables: Investimentos fóra do territorio nacional, ata o 100 % do proxecto de investimento, IVE incluído, ou imposto de análoga natureza se o ben é adquirido en España, ou necesidades de liquidez.

  Financiamento BBVA a través das liñas ICO-2020. A concesión das operacións está suxeita ao cumprimento dos requisitos establecidos en cada unha das Liñas ICO e á autorización previa do financiamento por parte do BBVA.

Condicións económicas

 • Importe máximo:

  Ata o 100 % do investimento que se vaia financiar, máis o IVE ou imposto de análoga natureza que se devindique e se liquide en España, ou ata o 100 % das necesidades de liquidez, cun importe máximo de 12,5 millóns de euros, nunha ou en varias operacións, formalizadas na modalidade de préstamo.

  Prazo das operacións

  O cliente poderá elixir entre: 

  • 1 ano, sen carencia ou con 1 ano de carencia.
  •  2 anos, sen carencia ou con 1 ano de carencia.
  • 3 anos, sen carencia ou con 1 ano de carencia.
  • 4 anos, sen carencia ou con 1 ano de carencia.
  • 5 anos, sen carencia ou con 1 ano de carencia.
  • 6 anos, sen carencia ou con 1 ano de carencia.
  • 7 anos, sen carencia ou con 1-2 anos de carencia.
  • 8 anos, sen carencia ou con 1-2 anos de carencia.
  • 9 anos, sen carencia ou con 1-2 anos de carencia.
  • 10 anos, sen carencia ou con 1-2-3 anos de carencia.
  • 12 anos, sen carencia ou con 1-2-3 anos de carencia.
  • 15 anos, sen carencia ou con 1-2-3 anos de carencia.
  • 20 anos, sen carencia ou con 1-2-3 anos de carencia.

  Tipo de xuro: Fixo ou variable, variando o diferencial en función do prazo da operación.

  Cancelación anticipada voluntaria: Poderá efectuarse cancelación anticipada total ou parcial (reducindo cota). Con carácter xeral a comisión por cancelación anticipada voluntaria será do 1 % para operacións formalizadas a tipo FIXO. Para operacións a tipo VARIABLE variará en función da vida residual da operación. Estas comisións varían se a operación se encontra dentro da Lei 41/2007, de regulación do mercado hipotecario, en función de cando se leve a cabo a devandita cancelación.

  Financiamento BBVA a través das liñas ICO-2020. A concesión das operacións está suxeita ao cumprimento dos requisitos establecidos en cada unha das Liñas ICO e á autorización previa do financiamento por parte do BBVA.

   

Tamén che podería interesar

Ver máis liñas ICO

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA queremos axudarche a impulsar o teu negocio ofrecéndoche o financiamento que necesitas.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
 • Engade os teus bancos á app do BBVA

  Descubre BBVA One View

  Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

  Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.

  Os teus outros bancos

  Engade os teus outros bancos á app do BBVA.

  Consulta o estado das túas contas, as túas tarxetas, últimos movementos, plans de pensións, etc., co servizo de agregación da app do BBVA.