Liña ICO Exportadores

Axudamos a conseguir unha liña ICO específica para anticipar o importe das facturas de exportación.

Para que a empresa siga medrando e exportando os seus produtos a outros países.
No BBVA ofrecemos as vantaxes que se necesitan para facer o traballo máis doado.
 • Obteña liquidez mediante o anticipo de facturas procedentes da súa actividade exportadora. Así, tamén poderá cubrir os custos previos de produción e elaborar os bens obxecto de exportación.
 • Formalice a súa modalidade de financiamento xa sexa en factoring con recurso como anticipos a conta de exportacións.

Características

  • Beneficiarios: Autónomos e empresas españolas que emitan facturas derivadas da venda en firme de bens e servizos realizados a un debedor situado fóra do territorio nacional.
  • Vixencia: Liñas Convenio ICO 2020 contratables proximamente.
  • Investimentos financiables: Anticipar o importe das facturas correspondentes ás vendas en firme realizadas polo cliente dentro da súa actividade exportadora unicamente cando se trate de facturas con data de vencemento inferior a 180 días. As operacións sucritas a través da modalidade de prefinanciamento terán coma finalidade achegar liquidez aos autónomos e ás empresas con domicilio social en España co obxectivo de cubrir os custos de fabricación dos bens e servizos que serán obxecto de exportación, é dicir, previos á entrega do ben.

  Financiamento BBVA a través das liñas ICO-2019. A concesión das operacións está suxeita ao cumprimento dos requisitos establecidos en cada unha das liñas ICO e á autorización previa do financiamento por parte do BBVA

Condicións económicas

  • Importe máximo: 12,5 millóns de euros. Este importe máximo por cliente calcularase en función do saldo vivo do devandito cliente no conxunto de todas as operacións formalizadas a través desta liña ICO-Exportadores 2019.
  • Modalidade financiamento: As operacións poderán formalizarse tanto na modalidade de factoring con recurso coma anticipos a conta de exportacións.
  • Tipo de xuro: Variable, variando o diferencial en función do prazo da operación.
  • Cancelación anticipada: exenta de comisión por cancelación anticipada voluntaria.

Solicita a Liña ICO Exportadores

Tamén che podería interesar

Ver máis liñas ICO

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA queremos axudarche a impulsar o teu negocio ofrecéndoche o financiamento que necesitas.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
 • Engade os teus bancos á app do BBVA

  Descubre BBVA One View

  Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

  Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.

  Os teus outros bancos

  Engade os teus outros bancos á app do BBVA.

  Consulta o estado das túas contas, as túas tarxetas, últimos movementos, plans de pensións, etc., co servizo de agregación da app do BBVA.