Como podo mellorar as condicións?

  • A continuación mostrámosche o detalle das reducións que poderás conseguir no teu tipo de xuro.
Redución Detalle
Redución
0,10 %
Detalle
Se domicilias o pagamento de nóminas, seguros sociais ou impostos e fas polo menos tres pagamentos ao trimestre.
Redución
0,25 %
Detalle
Se tes unha facturación trimestral de TPV maior ou igual ao 50 % do límite da conta de crédito ou tes un bono TPV.
Redución
0,20 %
Detalle
Se tes polo menos un dos seguros Segurpyme, Segurnegocio Reale, Seguro Saúde Pymes, Seguro RC Administradores, Seguro de Vida ou Seguro Más Cobertura Profesional, cunha prima anual mínima de 300 €.
Redución
0,40 %
Detalle
Se tes polo menos dous dos seguros Segurpyme, Segurnegocio Reale, Seguro Saúde Pemes, Seguro RC Administradores, Seguro de Vida ou Seguro Máis Cobertura Profesional, cunha prima anual mínima de 300 € por cada seguro.
Redución
0,25 %
Detalle
Cun volume trimestral de cesións de comercio exterior maior ou igual ao 50 % do límite contratado da conta.