Como podo mellorar as condicións?

  • A continuación mostrámosche o detalle das reducións que poderás conseguir no teu tipo de xuro.
Redución Detalle
Redución
0,10 %
Detalle
Se domicilias o pagamento de nóminas, seguros sociais ou impostos e fas polo menos tres pagamentos ao trimestre.
Redución
0,40 %
Detalle
Cunha facturación trimestral de TPV maior ou igual a 1.500 €.
Redución
0,50 %
Detalle
Se contratas o Seguro Negocios BBVA cunha prima anual mínima de 300 €.
Redución
0,50 %
Detalle
Se contratas o Seguro de Vida y Hogar BBVA cunha prima anual mínima de 150 € e o Seguro Coche cunha prima anual mínima de 300 €.
Redución
0,30 %
Detalle
Achega trimestral PPI ou plans de previsión individuais BBVA maior ou igual a 150 € ou anual maior ou igual a 600 €.