NIVEL DE RISCO
1/6

Este número é indicativo do risco do produto, sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de maior risco.

O BBVA está adherido ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. A cantidade máxima garantida é de 100.000 € pola totalidade de depósitos constituídos no BBVA por persoa.

Conta Negocios Bienvenida

A conta profesional sen comisións.

Se es autónomo ou empresa, estrear banco é así de fácil.
  • 0 € de comisión por conta, transferencias ordinarias e cheques.
  • 0 € de comisión anual por tarxeta de débito ou crédito.
  • 12 meses sen condicións nin compromisos.
Tanto se xa tes un negocio consolidado coma se es autónomo e acabas de empezar, a Conta Negocios Bienvenida do BBVA fará máis doadas as túas xestións do día a día, deixándoche tempo para o que realmente importa.
*Transferencias

Sen comisión por transferencias ordinarias e emisión de nóminas en euros, coroas suecas ou en lei (RON) romaneses dentro do ámbito do Espazo Económico Europeo (membros da Unión Europea máis Islandia, Liechtenstein e Noruega) ordenadas desde bbva.es, a app do BBVA, BBVA Net cash e caixeiros BBVA. Non incluídas as realizadas en soporte magnético, OMF (orde de movemento de fondos), transferencias valor día e transferencias inmediatas. Para as transferencias non incluídas serán de aplicación os conceptos complementarios e os gastos de transferencias establecidos para estes fins na ficha de tarifas.

Oferta para negocios cunha facturación máxima de 5 MM €. Financiamento suxeito á aprobación previa por parte do BBVA. Válida ata 31/12/2020. Este documento non constitúe oferta vinculante ou recomendación do BBVA para a contratación dos produtos e servizos indicados nel, nin substitúe ou modifica a documentación precontractual e contractual correspondente aos devanditos produtos e servizos. Formalización suxeita a análise e aprobación previas por parte do BBVA. O BBVA poderá requirir garantías adicionais como requisito previo á contratación destes produtos.

Para te faceres cliente por Internet necesitarás: Software Autofirma; o ordenador deberá ter o software Autofirma instalado e actualizado (versión 1.5 ou superior), certificado dixital; ter instalado neste navegador o certificado de administrador único ou solidario emitido pola FNMT e documentos de identificación do representante residente en España (DNI ou NIE) e da empresa (escrituras, poderes, etc.).

Conta Negocios Bienvenida Faite cliente