BBVA AvalBox: xestión de avais en liña

Xestiona os teus avais para empresas de maneira totalmente dixital.

 • 2 Podes coñecer ao momento os teus límites de risco, os teus avais concedidos, datas de vencemento, beneficiarios, importes, etc.
 • 2 Tramita directamente os teus avais para empresas desde calquera lugar.
 • 2 Coa garantía da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

Como funciona?

 • AvalBox é así de simple
  • Accede directamente desde Net Cash coas túas credenciais.
  • Solicita calquera aval, tanto se o beneficiario é unha empresa do sector privado como se o é do sector público.
  • Podes utilizar textos predefinidos ou modelos propios.
  • Informámosche do custo do aval desde o principio.
  • Decide o prazo que máis che conveña: con vencemento indeterminado ou cunha data de vencemento concreta.
  • A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre actúa como un terceiro de confianza.

  Ver vídeo

Que vantaxes ofrece BBVA Avalbox?

 • Estas son as súas vantaxes
  • Ao ter a posibilidade de non usar o papel, elimínase o risco de que un aval se perda
   ou se deteriore.
  • Permíteche facer un seguimento do procedemento.
  • Podes consultar todos os avais emitidos, cancelados e executados.
  • Aforras tempo na tramitación do aval.
  • Podes xestionar avais para empresas directamente.

Como podes presentar os avais para empresas?

 • Tes tres maneiras
  • Presentación dixital. A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre ocúpase de comunicar a emisión do aval, de custodialo e tamén ofrece un servizo de verificación.
  • Presentación telemática ante un organismo público. Actualmente colaboramos coa Caixa Xeral de Depósitos do Tesouro Público e coa Xunta de Galicia.
  • Presentación oficina. Debes recoller o aval nunha oficina comercial do BBVA.

Que tipo de aval de empresas queres?

 • Tes dúas opcións
  • Avais técnicos: O BBVA farase cargo das obrigas incumpridas polo titular (avalado), no caso dos contratos de subministracións (concursos, poxas, falta de pagamento do alugamento, cotas de renting ou leasing sen pagar, etc). Neste sentido, aseguras que o servizo ou obra se levará a cabo na forma solicitada.
  • Avais económicos: O BBVA avala o cumprimento das túas obrigas pero sempre cun límite monetario e/ou prazo establecido. Este é o tipo de aval bancario utilizado por ex. no alugamento dunha vivenda. No caso de empresas garanten simplemente que se pagará algo nun futuro.
   Dentro destes un subtipo son os avais financeiros: son avais económicos, só que neste caso se refiren ás obrigas de pagamento recollidas nunha nota promisoria ou nunha letra.
   • Comerciais: o banco garante a obriga de pagamento derivada dunha transacción comercial entre partes.
   • Non comerciais: créditos ou préstamos concedidos ao noso cliente por outros bancos ou entidades de crédito e garantidos por BBVA.

Que condicións debes cumprir?

 • Estar dado de alta na banca en liña BBVA Empresas (BBVA Net Cash) co módulo Avais activado.

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

Ver máis avais

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA poñemos á túa disposición as ferramentas para xestionar os pagamentos do teu negocio comodamente.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA One View

Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.