Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial

Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19

Información das medidas

O Consello de Ministros aprobou no venres día 12 de marzo de 2021 o Real decreto-lei 5/2021, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial, dirixida a seguir protexendo o tecido produtivo, para evitar un impacto estrutural na economía e coa intención de preservar o emprego. 

Con catro eixes de actuación, tres consisten en fondos de axudas a empresas viables por un total de 11.000 MM € e un cuarto na ampliación das moratorias concursais e outras medidas para o adiamento de débeda tributaria.

En concreto, créanse tres fondos de axuda a empresas viables cuxa situación patrimonial se deteriorase como consecuencia da pandemia.

Condicións para os tres fondos

 

 

  • a) Deberán manter a actividade correspondente ás axudas ata 30 de xuño de 2022.
  • b) Non poderán repartir dividendos durante 2021 e 2022.
  • c) Non poderán aprobar incrementos nas retribucións da alta dirección durante un período de dous anos desde a aplicación dalgunha das medidas.

  Igualmente, o RDL aproba a extensión ata 31 de decembro do prazo para solicitar préstamos con aval do ICO. En caso de que non realizases unha solicitude, podes consultar máis información aquí.

Esta primeira liña de axuda está dotada con 7.000 MM €, para que as CCAA canalicen axudas aos autónomos e empresas dos sectores máis afectados (a determinación dos CNAE faise no propio decreto, no anexo I). Poderán acceder a ela aqueles cuxo volume de operacións caese máis dun 30 % en 2020 vs. 2019.

Estes 7.000 MM € teñen dous compartimentos: 5.000 MM € a todas as CCAA (con excepción das Baleares e das Canarias) e ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla e 2.000 MM € ás CCAA das Baleares e das Canarias.

Estas axudas terán un carácter finalista para obrigas entre 1/3/2020 e 31/5/2021, contraídas con anterioridade á publicación deste RDL. Dentro dese criterio finalista temos unha prelación establecida: primeiro provedores por antigüidade e posteriormente débeda financeira, primando, en primeiro lugar, a que teña aval público.

O RDL fixa un marco xeral, que pode ser revisable polas CCAA.

 • Para empresarios individuais en estimación obxectiva (“módulos”), 3.000 €.
 • Para aqueles empresarios individuais ou empresas en estimación directa establécense dous subgrupos, cuns límites de importe que estarán entre os 4.000 e os 200.000 €.
 • Ata 10 traballadores a axuda será do 40 % sobre o exceso do 30 % de caída.
 • Máis de 10 traballadores: a axuda será do 20 % sobre o exceso do 30 % de caída.

Establécese o prazo dun mes para que as CCAA asinen os convenios correspondentes.