Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial por COVID-19

Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19

Información das medidas de axuda á COVID-19

O Consello de Ministros aprobou no venres día 12 de marzo de 2021 o Real decreto-lei 5/2021, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial, dirixida a seguir protexendo o tecido produtivo, para evitar un impacto estrutural na economía e coa intención de preservar o emprego.

Con catro eixes de actuación, tres consistentes en fondos de axudas a empresas viables por un total de 11.000 MM € e un cuarto na ampliación das moratorias concursais e outras medidas para o adiamento de débeda tributaria.

En concreto, créanse tres fondos de axuda a empresas viables cuxa situación patrimonial se deteriorase como consecuencia da pandemia. Destes, queda aberta actualmente a "Liña para a reestruturación de débeda financeira COVID", en concreto, a medida de "Transferencias directas" ao abeiro do Código de boas prácticas.

Condicións para solicitar os 3 fondos de apoio

 

 

    • a) Deberán manter a actividade correspondente ás axudas ata 30 de xuño de 2022.
    • b) Non poderán repartir dividendos durante 2021 e 2022.
    • c) Non poderán aprobar incrementos nas retribucións da alta dirección durante un período de dous anos desde a aplicación dalgunha das medidas.

    Igualmente, o RDL aproba a extensión ata 01/06/2022 do prazo para solicitar préstamos con aval do ICO. En caso de que non realizases unha solicitude, podes consultar máis información aquí.

Liña para a reestruturación de débeda financeira COVID

Esta liña está dotada cun fondo de 3.000 MM € e o seu obxectivo é establecer medidas de apoio público e introducir un código de boas prácticas (CBP).

O seu ámbito de aplicación son as operacións subscritas con aval público entre 17/03/2020 e 12/03/2021 por parte de autónomos e empresas que cumpran con certos requisitos que detallamos no seguinte documento, por tanto, non son medidas de carácter xeral para todos os titulares de operacións con aval público.

Infórmate: Adhesión do BBVA ao Código de boas prácticas

Dispós de máis información das medidas incluídas no Código de boas prácticas

Accede á información