Axudas por COVID-19

Información para novación de operacións xa asinadas

Novación para extensión dos prazos de vencemento e/ou carencia das operacións avaladas

No BBVA querémoste axudar a reducir o impacto do coronavirus no teu negocio. Se es autónomo ou empresa e tes unha operación formalizada e avalada polo ICO con anterioridade a 18 de novembro de 2020 (data de publicación no BOE do RD-lei 34/2020), podes solicitar novación para extensión dos prazos de vencemento e/ou carencia das operacións avaladas pola liña liquidez, ou só carencia pola liña investimento.

Para iso deberaste pór en contacto co teu xestor BBVA para solicitar a novación atendendo aos requisitos necesarios que che indicamos a seguir.

Informámoste de que a data límite de solicitude será o 15 de maio de 2021, incluído.

En que consiste?

  • Unha extensión por un prazo máximo de 3 anos do vencemento, ata un máximo de 8 anos.  
  • O incremento na carencia por un prazo máximo de 12 meses, ata un máximo de 24 meses
  • O principal correspondente ás cotas en período de carencia poderase acumular á última cota, ratearse entre as cotas restantes ou amortizarse mediante unha combinación de ambas, segundo acordo entre as partes. Se non se alcanza acordo, ratearase o principal correspondente ás cotas en período de carencia entre as cotas restantes.

Quen se pode beneficiar?

Os clientes autónomos, pemes e empresas con operacións formalizadas e avaladas polo ICO que cumpran os seguintes criterios:

  • Que as operacións avaladas fosen formalizadas con anterioridade a 18 de novembro de 2020 (data de publicación no BOE do RD-lei 34/2020).
  • Que a operación avalada non se encontre en situación de mora (non-pagada máis de 90 días) na data de formalización da extensión. Tampouco pode estar en situación de morosidade ningunha outra operación deste debedor coa entidade.
  • Que a empresa non figure en situación de morosidade na CIRBE na data de formalización da extensión.
  • Que a entidade non comunicase ao ICO ningún impagamento da operación avalada da empresa na data de formalización da extensión.
  • Que a empresa non estea suxeita a un procedemento concursal.
  • Que a empresa cumpra cos límites establecidos na normativa de axudas de Estado da UE.

Como se solicitan as axudas?

A solicitude realízase a través do xestor habitual do BBVA, que aclarará calquera dúbida e indicará como cubrir a documentación necesaria. Podes buscar as oficinas abertas en cada localidade.

Podes consultar máis información na páxina web do ICO