Axudas ICO por COVID-19

Solucións de financiamento para o teu negocio

No BBVA queremos axudarche a reducir o impacto do coronavirus no teu negocio coas liñas de crédito ICO

Se tes unha empresa ou es autónomo, podes beneficiarte do financiamento que ofrecemos e que se apoia nas liñas de avais do Estado xestionadas polo ICO para paliar os efectos económicos da COVID-19.

Condicións de financiamento suxeitas ao cumprimento dos criterios de elixibilidade esixidos polo ICO, previa presentación de información necesaria para estudo e xustificación da finalidade. Financiamento, suxeito a aprobación por parte de BBVA, S.A. e, se for o caso, do ICO coa súa dispoñibilidade de liñas de avais.

Consúltese no sitio web do ICO - Liña Avais Covid19. Liña de Avais do Estado do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital xestionada polo ICO.

En que consiste?

 • Se vas destinar as nosas axudas a gastos do día a día no teu negocio durante a pandemia contas con:

  • Un prazo de devolución de ata 8 anos, cun máximo de 24 meses de carencia para os vencementos de financiamento a longo prazo.
  • Liquidez adicional para poder afrontar outros compromisos como o pagamento de nóminas, tributos ou provedores.
 • Se vas destinar as nosas axudas por COVID-19 e liñas ICO aos teus proxectos e investimentos de futuro durante a pandemia, podes beneficiarte de:

  • Cómodos prazos de amortización na situación actual: ata 10 anos con carencia opcional.
  • Flexibilidade no tipo de produto ou financiamento que máis che poida interesar.
  • Para investimentos realizados con data posterior a 28 de xullo de 2020.

  Ademais, esforzarémonos en axilizar ao máximo os trámites de formalización.

Quen se pode beneficiar?

  • Só se poderán beneficiar deste financiamento as pemes e autónomos, definíndose como pemes as empresas con menos de 250 empregados, que non superen os 50 millóns de euros en volume de negocio ou os 43 millóns de euros de balance xeral e que, ademais, non participen nin estean participadas nun 25 % ou máis por outra empresa non peme.
  • Ademais, un aval garantirá o 80 % do novo préstamo concedido (ou da renovación) tanto a pemes como a autónomos.
 • Estas liñas están dirixidas a operacións de autónomos, pemes e grandes empresas de calquera sector de actividade con domicilio social en España, que realicen un investimento en territorio nacional e que:

  • Non figuren en situación de morosidade no día 31 de decembro de 2019 e non estean suxeitas a un procedemento concursal no día 17 de marzo.

Algunhas dúbidas que che poden xurdir

Liña de avais ICO
Solicitar información