Comisión de reclamación de posicións debedoras vencidas ou excedidos en contas

Cando te atrasas no pagamento dunha cota ou se produce un descuberto na túa conta, o banco cóbrache unha única vez unha cantidade fixa polas xestión realizadas contigo para a recuperación da cantidade. Só se pode cobrar unha vez por unha mesma posición debedora.

Esta comisión é distinta da comisión de apertura sobre descubertos.