Zenbat aurrez dezakezu BBVA EstarSeguro planarekin?

Sortu adibide bat egun dituzun aseguruekin

Simulazio hori gehitu dituzun zenbatekoetatik hasita lortu da, eta gehitu eta zatitu egin ditugu hamabi hilabetez eta dagokien aurrezkia aplikatu diegu. Emaitza eguneratu egingo da egiten duzun simulazio bakoitzarentzat eta informatiboa da soilik bere helburua. Ez du ordezkatzen ESTARSEGURO PLANAren kontratazioak ematen duena eta bertara gehitzen dituzun BBVA aseguruen bere aplikazioa. Simulatu BBVA aseguru bakoitza zure prezioa eta zenbat aurreztu ahal izango zenukeen ezagutzeko. BBVA EstarSeguro Planaz gozatzeko, BBVA EstarSeguro Planeko txartela kontratatu behar da. Ez du interesik, komisiorik, ez eta kostu gehigarririk ere. Txartela BBVAren aurretiazko onarpenaren baitan dago. Etxebizitza, LEI eta bizitza aseguratzailea: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, DGSFPko Erregistroan inskribatua, C-502 gakoarekin. Osasun aseguratzaileak: erdi bana aseguratuta, hauen artean: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros eta SANITAS, S.A., de Seguros, DGSFPko Erregistroan inskribatua, C-320 gakoarekin. Auto aseguratzaileak: erdi bana aseguratuta, hauen artean: BBVASEGUROS, SA., de Seguros y Reaseguros, eta % 50 Liberty Seguros, S.A., DGSFPko Erregistroan inskribatua, C-0467 gakoarekin. Bitartekaria: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. Administrazio Erregistroan inskribatua. Zuzendaritza Nagusiko Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian jasoa; gakoa: OV-0060). Gaitasun finantzarioa ematen duen erantzukizun zibileko asegurua hitzartu da.