Mailegu pertsonalen simulatzailea: kalkulatu zure mailegua online

Hileko maileguaren kuotaren eta maileguaren interesen kalkulua egin ahal izango duzu, bai eta TIN eta UTB interes-tasei buruzko informazioa eta itzuli beharreko zenbateko osoa ezagutzeko izango dituen komisioen guztizkoa ere.

Gogoan izan mailegurako interesen simulazioko informazioa ez dela eskaintza bat; proposatutako adibidearen informazioa da soilik. Finantzaketa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAren aldez aurreko onarpenaren mende dago.

Online Mailegu Pertsonalaren eta Coche Online Maileguaren baldintzak 3 urtetik gorako antzinatasuneko ibilgailua duten bezeroentzat:

 • %7,80tik aurrerako ITN finkoa (%8,09ko UTBa), nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %8,80rainoko ITN finkoa (%9,16ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %7,80ko ITNa, %8,09ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 140,35 €. Maileguz utzitako zenbatekoaren gaineko irekiera komisioa (% 0): 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 13.473,96 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako (8 urte) 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %8,80ko ITNa, %9,16ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 145,47 €. Maileguz utzitako zenbatekoaren gaineko irekiera komisioa (% 0): 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 13.964,62 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Eskaintzak 2024/06/30era arte balio du. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Coche Online Mailegu Pertsonalarentzako baldintzak 3 urte baino gutxiagoko antzinatasuneko ibilgailua duten bezeroentzat:

 • % 6,55etik aurrerako ITN finkoa (%6,75eko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %7,55erainoko ITN finkoa (%7,82ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %6,55eko ITNa / %6,75eko UTBa. Hileko kuota konstantea: 134,11 €. Maileguz utzitako zenbatekoaren gaineko irekiera komisioa (% 0): 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 12.874,36 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako (8 urte) 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %7,55eko ITNa, %7,82ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 139,09 €. Maileguz utzitako zenbatekoaren gaineko irekiera komisioa (% 0): 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 13.352,78 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Eskaintzak 2024/06/30era arte balio du. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Coche Ecológico Maileguaren baldintzak bezeroentzat eta bezero berrientzat:

 • %4,80tik aurrerako ITN finkoa (%4,91ko UTBa), nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %5,80rainoko ITN finkoa (%5,96ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %4,80ko ITNa, %4,91ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 125,65 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 12.062,32 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %5,80ko ITNa, %5,96ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 130,44 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 12.522,52 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Eskaintzak 2024/06/30era arte balio du. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Bezeroentzako eta bezero berrientzako Eraginkortasun Energetikoa maileguaren baldintzak:

 • %4,80tik aurrerako ITNa / %4,91ko UTBa nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %5,80erainoko ITN finkoa (%5,96ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %4,80ko ITNa / %4,91ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 125,65 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 12.062,32 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako (8 urte) 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %5,80ko ITNa, %5,96ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 130,44 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Zordundutako zenbateko osoa: 12.522,52 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Eskaintzak 2024/06/30era arte balio du. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Online Mailegu Azkarraren baldintzak bezero berrientzat:

 • %5,60etik aurrerako ITN finkoa (%5,746ko UTB), nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %6,60rainoko ITN finkoa (%6,803ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratutako gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 20.000 €-ra arte. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %5,60ko ITNa, %5,746 UTBa. Hileko kuota konstantea: 129,48 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Posta gastuak: ,0,82 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.429,51 €. 

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako (8 urte) 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %6,60ko ITNa, %6,803 UTBa. Hileko kuota konstantea: 134,36 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Posta gastuak: ,0,82 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.897,91 €. 

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Bezero berrientzako 20.000 €-raino eta titular bakarreko mailegu azkarraren kontratazio digitalerako baldintza esklusiboak. Produktua ez dago eskuragarri BBVAren bulegoetan. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Ordainketa Babesteko Asegurua kontratatzen baduzu, zure maileguaren UTBa aldatu egin daiteke, aseguruaren Finantzatutako Prima Bakarraren (FPB) kostua maileguaren zenbatekoan sartuko delako eta guztira zor den zenbatekoari eragingo diolako.

Webgune hau reCAPTCHAren bidez babestuta dago eta Pribatutasun-politikak eta Zerbitzu-baldintzak aplikatzen dira.