Testu legala

  • BBVAk merkaturatu edo kudeatu ez dituen planak Hobarira Atxikitzeko Buletinean zehaztutako planetako batera intsuldatutako zenbatekoaren %3 arteko hobari gordina. Bezeroak BBVAko hobariari atxikitako buletinean ezarritako baldintzetara atxiki beharko du eta gutxienez bost urtez egon beharko du kontratatutako planean. 2020/04/01etik 2020/06/30era bitartean intsuldatutako zenbateko garbiak, aurreko kanpainetan hobaririk jaso gabekoak. Erakunde Sustatzailea eta Gordailuzaina: BBVA; Erakunde kudeatzailea: BBVA Pensiones S.A. EGFP. Atxikipen fiskalera lotutako kapital higigarriaren errendimendu gisa hartzen da intsuldaketa bidezko hobaria.​

    Pentsio-planetarako: Erakunde Sustatzailea eta Gordailuzaina: BBVA; Erakunde kudeatzailea: BBVA Pensiones S.A. EGFP. 


    Norpensióneko gizarte-aurreikuspeneko erakundeko planak, Banakako BGAE: Bazkide sustatzailea, entitate gordailuzaina eta BGAEaren kudeatzailea: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BGAEaren entitate kudeatzailea: BBVA Asset Management, S.A. SGIIC.