PP CX Evolució octubre 2019

ARRISKU MAILA
4/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Funts horren inbertsio-politikak epe ertain eta luzerako errentagarritasuna maximizatzera zuzentzen da, zorroaren zati handiena epe ertain eta luzerako errenta finkoko baloreetan eta moneta merkatuko eta diruzaintzako aktiboetan inbertituta.

  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Erretiratzeko aukera 2020tik gertu duten pertsonei bideratua.