CX Europa 2022

ARRISKU MAILA
1/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Funts horren inbertsio politika epe ertainerako errentagarritasun helburu zehatza lortzeari lotuta dago.

  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Erretiratzeko aukera 2017tik gertu duten pertsonei bideratua.