BBVA Rentas 2024, PPI

ARRISKU MAILA
1/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Pentsio plan horren helburua da hiru hilez behin 46,90 euroko errentak izatea, inbertitutako 10.000 €-ko, partaidetzak itzulita. Gaur egun ezin da merkaturatu.

  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Epemugara iritsi arte hiru hilez behin errenta jaso nahi duten pertsonentzat egokia, 2024/04/01ean.