BBVA Plan Tranquilidad 26 C, PPI

ARRISKU MAILA
1/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Aldian ezaguna den errentagarritasun bat eskaintzen duen pentsio-plana, zeinak epemugan kapitala bermatzen duen.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Egokia erretiroa hartzeko aukera 2026ko maiatzetik gertu duten pertsonentzat.