BBVA Plan Sostenible Moderado ISR

ARRISKU MAILA
4/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu zure erretiroa pentsio plan batekin

Errenta aldakorreko plan mistoa da, hau da, bere ondarearen zatirik handiena errenta aldakorreko aktibo desberdinetan edo antzekoetan inbertitzera bideratzen du, eta gainerakoa errenta finkoko aktiboetan, moneta ezberdinetan jaulkita.

  • 2 Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • 2 Erretiro adina urrun duten pertsonei zuzenduta.