BBVA Plan Aldakorreko Errenta, PPI

ARRISKU MAILA
5/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Inbertitu zure aurrezkiak modu dibertsifikatuan Errenta Aldakor Globaleko aktiboetan.
  • 2 Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • 2 Erretiro-adina urruti duten pertsonentzako bereziki egokia