BBVAko Plan Renta Variable Ibex, PPI

ARRISKU MAILA
6/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Inbertsioari etekina atera diezaiokezu burtsa nazionalaren konpainia garrantzitsuenetan, adibide gisa, IBEX 35 indizea hartuta.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Erretiro-adina urruti duten pertsonentzako egokia.