BBVA Plan Renta Fija, PPI

ARRISKU MAILA
2/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Arriskurik nahi ez duten pertsonei gomendatzen zaie; hau da, erretiroa laster hartuko dutenei, eta ondorioz, aurrezteko azken urteetan ondare guztia errenta finkoko aktiboetan inbertitzen dutenei.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Ahal izanez gero, erretiro-adina urrun geratzen zaien pertsonei gomendatzen zaie.