BBVA Nazioarteko Errenta Finkoko Plana, PPI

ARRISKU MAILA
3/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Egin apustu nazioarteko errenta finkoko kudeaketa aktibo eta malguaren alde BBVA Asset Management-en esperientziaren eskutik.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Erretirorako, ahal dela, asko geratzen zaien pertsonei bideratua.