BBVA Plan Mercado Monetario, PPI

ARRISKU MAILA
1/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Aproposa erretiro dataren hurbileko adina dutenentzat (edo jada erretiroa hartu dutenentzat), epe laburrerako errenta finkoa dira bere aktibo guztiak.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Erretiro-data hurbil duten pertsonentzat.